OGASUNA ETA FINANTZAK SAILA

Ogasun eta Finantzen Sailak Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak funtzionatzeko baliabideak lortu eta kudeatzea du zeregin. Zergak biltzeaz gain, Ogasun eta Finantzen Sailak helburu bezala gure lurraldean inbertsioa piztea du, baliabideak eta enplegua sortzeko.

Aurrekontua 2019
Bizkaiko Foru Aldundia

53,588,433

1,257,278,490 euroko guztizko aurrekontuaren %4.26

aurrekontuak 2019

ZER EGITEN DUGU?

Ogasunaren Zuzendaritza zergak kudeatzez arduratzen da, bai zuzeneko zergak (PFEZ, Sozietateak, Ondarea…), bai zeharkakoak (BEZa, ondarearen eskualdaketak…). Halaber, beste jarduera batzuk gauzatzen ditu, hala nola zergadunari arreta eta informazioa eskaintzea edo zerga iruzurraren kontra borrokatzea.
Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritzaren zeregina Bizkaiko Foru Aldundiaren plangintza finantzarioa diseinatzea eta kontuak kudeatzea da.  Era berean, Zuzendaritza honek aurrekontuak egiteko oinarriak ezartzen ditu, foru erakundearen ondarea kudeatzearekin batera.
Zuzendaritza honen zeregin nagusia katastroa eguneratzea da, Bizkaiko higiezinen inbentarioa egunean mantentzeko. Ondasun higiezinen (besteak beste, etxebizitzen, lursailen, lokalen edo garajeen) katastro balioa da erabilitako erreferentzia OHZ bezalako zergak kalkulatzeko.
Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, zergadunak eskatu ostean, doan aztertzen da zergen edo zerga zigorren aplikazioa, Foru Ogasunak egindakoa. Bere bulegoetan egiteaz gain, erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkez daitezke.

Programak eta zerbitzuak

 • Zergadunari arreta

  Zergaduna informatzeko zerbitzura web orriaren bidez sar daiteke edo e-postaz, telefonoz ala bulegoetako informazio-puntuetara joaz irits daiteke.

 • Zergadunen egutegia

  Zergadunak zerga ereduei, zergei eta aurkezpen datei buruzko informazioa lor dezake.

 • Faktura elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiak faktura elektronikoak aurkezteko erraztasunak ematen ditu eta 5.000 eurotik gorako zenbatekoetan nahitaezkoa da.

 • Zergei eta zerga betebeharrei buruzko informazioa

  Aurrekontuaren araudia eta aurrekontu orokorrei nahiz gauzatze mailari buruzko informazioa lortzea. Foru Ogasunak, modu berean, erabiltzaileen esku jartzen ditu emaitzen eta jardueren urteko txostenak, baita zerga-betebeharrei buruzko informazioa ere.

 • Inprimakien ereduak eta laguntza programak

  Zergetarako eta baliabideetarako inprimakien ereduak bilatzea eta aitorpenak egiteko laguntza programen zerrenda

 • Sozietateak

  Sozietateen gaineko zergaren informazioa, laguntza programa eta zalantzak argitzeko erabiltzailearen arreta zerbitzua barne. Lehenengoak aurkezteko ereduak eta bihurgailuak ditu.

 • Tokiko zergak

  Tokiko zergen (hala nola OHZ edo EJZ), epeen eta ordainketa egiteko moduen berri ematea eta horiek kontsultatzea, baita zalantzak argitzeko erabiltzaileari arreta eskaintzea ere

 • Garraiobideen gaineko balorazioa

  Hurrengoen batez besteko prezioen informazioa: autoak, industria ibilgailuak, lur orotako ibilgailuak, ziklomotor eta motozikletak, motorrezko itsasontzi eta bela ontziak, autokarabanak, bugiak,karabanak, lau gurpiletako zikloak, ur motorrak, quadak eta zodiakak.

 • Enkanteak

  Ondasunei buruzko enkante publikoen informazioa, egingo den data eta tokiarekin nahiz irteerako prezioarekin. Sailak informazio hori e-postaz jasotzeko aukera ematen du.

 • Konkurtsoko likidazioak

  Lurraldean hartzekodunen konkurtsoei eta likidazioei buruzko informazioa. Sailak informazio hori e-postaz jasotzeko aukera ematen du.

 • Herri-administrazioekin informazioa trukatzea

  Estatuko beste herri administrazio batzuetarako zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dagoen informazioren bat eskatu behar badute

 • Zerga heziketa

  Sektore publikoari eta zergei buruzko unitate didaktikoa hiritarrek zerga arloan duten kontzientzia kolektiboa txiki-txikitatik indartzeko

 • Zergadunari arreta

  Zergaduna informatzeko zerbitzura web orriaren bidez sar daiteke edo e-postaz, telefonoz ala bulegoetako informazio-puntuetara joaz irits daiteke.

 • Zergadunen egutegia

  Zergadunak zerga ereduei, zergei eta aurkezpen datei buruzko informazioa lor dezake.

 • Faktura elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiak faktura elektronikoak aurkezteko erraztasunak ematen ditu eta 5.000 eurotik gorako zenbatekoetan nahitaezkoa da.

 • Zergei eta zerga betebeharrei buruzko informazioa

  Aurrekontuaren araudia eta aurrekontu orokorrei nahiz gauzatze mailari buruzko informazioa lortzea. Foru Ogasunak, modu berean, erabiltzaileen esku jartzen ditu emaitzen eta jardueren urteko txostenak, baita zerga-betebeharrei buruzko informazioa ere.

 • Inprimakien ereduak eta laguntza programak

  Zergetarako eta baliabideetarako inprimakien ereduak bilatzea eta aitorpenak egiteko laguntza programen zerrenda

 • Sozietateak

  Sozietateen gaineko zergaren informazioa, laguntza programa eta zalantzak argitzeko erabiltzailearen arreta zerbitzua barne. Lehenengoak aurkezteko ereduak eta bihurgailuak ditu.

 • Tokiko zergak

  Tokiko zergen (hala nola OHZ edo EJZ), epeen eta ordainketa egiteko moduen berri ematea eta horiek kontsultatzea, baita zalantzak argitzeko erabiltzaileari arreta eskaintzea ere

 • Garraiobideen gaineko balorazioa

  Hurrengoen batez besteko prezioen informazioa: autoak, industria ibilgailuak, lur orotako ibilgailuak, ziklomotor eta motozikletak, motorrezko itsasontzi eta bela ontziak, autokarabanak, bugiak,karabanak, lau gurpiletako zikloak, ur motorrak, quadak eta zodiakak.

 • Enkanteak

  Ondasunei buruzko enkante publikoen informazioa, egingo den data eta tokiarekin nahiz irteerako prezioarekin. Sailak informazio hori e-postaz jasotzeko aukera ematen du.

 • Konkurtsoko likidazioak

  Lurraldean hartzekodunen konkurtsoei eta likidazioei buruzko informazioa. Sailak informazio hori e-postaz jasotzeko aukera ematen du.

 • Herri-administrazioekin informazioa trukatzea

  Estatuko beste herri administrazio batzuetarako zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dagoen informazioren bat eskatu behar badute

 • Zerga heziketa

  Sektore publikoari eta zergei buruzko unitate didaktikoa hiritarrek zerga arloan duten kontzientzia kolektiboa txiki-txikitatik indartzeko

albisteak