Bizkaia
lurralde irekia

Bizkaia irekia izanez gero, Bizkaia… Inklusiboagoa izango da eta erantzukidetasun handiagoz jokatuko du, zoriontsuagoa eta asebeteagoa izango da, irekiagoa eta adimendunagoa
…Eta sarean dabilen eta erlazionatzen dena izango da hala, sinergia eta lankidetza berriak sortuko ditu

Gainditu beharreko
5 ERRONKA

  • 1 Sorkuntza kolektiboko sistema garatzea
  • 2 Ezagutza irekia eta banatua sortzea
  • 3 Erakundeekiko konfiantza eta legitimitatea sendotzea
  • 4 Arlo komunitarioa indartuko duen ikuspegi eta nortasun partekatua eraikitzea
  • 5 Balio inklusiboagoak eta berdintasunezkoagoak barneratzea

Gobernu Irekiaren
6 ARDATZ

14 KONPROMISO
Aldundiko Sail ugarik bideratuta

Hauekin lotutako konpromisoak:

Honako hauetan ERAGINA sortzeko helburuarekin:

Zerbitzu publikoa hobetzea
Zilegitasun publikoa areagotzea
Zerbitzuen kudeaketa eraginkorragoa
Kontuak emateko neurriak areagotzea
Komunitate seguruagoak sortzea