Eduki publikatzailea Eduki publikatzailea

Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

Eduki publikatzailea Eduki publikatzailea

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Error on line 11, column 1 in 842907#842945#879826
serviceLocator.findService("bipo-integration-test-service-portlet", "net.bizkaia.bipo.portal.service.AssetCategoryHelperLocalService") is undefined.
It cannot be assigned to AssetCategoryHelperLocalService
1<#assign groupId = themeDisplay.getCompanyGroupId()> 
2 
3<#assign lang = localeUtil.toLanguageId(locale)> 
4 
5<#assign topicsLayoutUrl = "/eu/gaiak" /> 
6 
7<#if lang == 'es_ES'> 
8	<#assign topicsLayoutUrl = "/es/temas" />  
9</#if> 
10 
11<#assign AssetCategoryHelperLocalService = serviceLocator.findService("bipo-integration-test-service-portlet", "net.bizkaia.bipo.portal.service.AssetCategoryHelperLocalService")> 
12<#assign AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService")> 
13<#assign AssetVocabularyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetVocabularyLocalService")> 
14<#assign AssetCategoryPropertyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryPropertyLocalService")> 
15 
16 
17<#assign vocabulary = AssetVocabularyLocalService.getGroupVocabulary(groupId,"GNL - Temas")> 
18 
19<#assign categories = AssetCategoryLocalService.getVocabularyRootCategories(vocabulary.getVocabularyId(), -1, -1, null)> 
20 
21<#assign categories = AssetCategoryHelperLocalService.sortAssetCategories(categories) /> 
22 
23<#if categories?size gte 8> 
24<#assign limit = 7> 
25<#elseif categories?size gt 0> 
26<#assign limit = categories?size - 1> 
27<#else> 
28<#assign limit = 0> 
29</#if> 
30 
31<#assign categories = categories[0..limit] /> 
32 
33 
34<!--sección categorías--> 
35<section class="container"> 
36<#if lang == 'es_ES'> 
37	<h1 class="sr-only"><@liferay.language key="theme.bizkaia-bfa-es" /></h1> 
38<#else> 
39  <h1 class="sr-only"><@liferay.language key="theme.bizkaia-bfa-eu" /></h1> 
40</#if> 
41	<div class="clearfix row"> 
42		<div class="col-xxs-12 col-xxs-offset-0 col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-12 col-md-offset-0"> 
43 
44			 
45        <#assign loopCount = 0> 
46        <div class="row"> 
47				<ul class="m-categorias"> 
48				<#list categories as entry> 
49				<#assign property = AssetCategoryPropertyLocalService.getCategoryProperty(entry.getCategoryId(),"css.class")! 'null'> 
50 
51          <#assign loopCount = loopCount + 1> 
52           
53          <#if loopCount == 4> 
54            <#assign hide = "hidden-xxs"> 
55          <#elseif loopCount gt 4> 
56            <#assign hide = "hidden-sm hidden-xs hidden-xxs"> 
57          <#else> 
58            <#assign hide = ""> 
59          </#if> 
60 
61				  <li class="col-xxs-12 col-xs-6 col-sm-6 col-md-3 ${hide}"> 
62				    <div class="bipo_interior">  
63    				  <#if property == "null"> 
64    				    <#assign class = ""> 
65    				  <#else> 
66				        <#assign class = property.getValue()> 
67				      </#if> 
68				      <span class="bipoicon ${class}"></span> 
69						  <h2 class="bipo_titular"> 
70							  <a href="${topicsLayoutUrl}#${entry.getCategoryId()}">${entry.getTitle(locale)}</a> 
71						  </h2> 
72						  <p>${entry.getDescription(locale)}</p> 
73						  <div class="bipo_enlace_inferior"> 
74						    <p class="bipo_nomarginbottom"><a href="${topicsLayoutUrl}#${entry.getCategoryId()}"><span class="sr-only">${entry.getTitle(locale)}</span><span class="bipoicon bipo_iconOpenRight" aria-hidden="true">&rarr;</span></a></p> 
75						  </div> 
76						</div> 
77					</li> 
78					</#list> 
79				</ul> 
80				</div> 
81 
82				<div class="row"> 
83					<div class="col-md-12"> 
84						<p class="bipo_btn_rojo text-center"> 
85							<a href="${topicsLayoutUrl}"><@liferay.language key="bipo.home.topic.more_info.text" /></a> 
86						</p> 
87					</div> 
88				</div> 
89 
90		 
91		</div> 
92	</div> 
93</section> 
94<!--fin sección categorías--> 

Eduki publikatzailea Eduki publikatzailea

BizkaIdatz Txikia literatura-lehiaketa

Kultura

BizkaIdatz Txikia literatura-lehiaketa

Hasi da BizkaIdatz Txikia haur- eta gazte-literatura lehiaketaren laugarren edizioa. Toti Martinez de Lezeak eta Leire Bilbaok proposatutako ipuinari jarraipena eta amaiera eman nahi dioten ume eta gazteek otsailaren 16ra arteko epea dute.

BizkaIdatz Txikia literatura-lehiaketa