Zerbitzu eta laguntzen katalogoa

11 emaitzak

 • Asistentzia eta aholkularitza | Ondasun, ekipo eta hornikuntzen hornidura | Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  BIZKAIKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALA

  • Elektronikoa

  Bizkaiko Foru Kontratazio Zentrala honako kontratazio organoen asistentzia organoa da: Bizkaiko Foru Aldundia Eta Foru Sektore Publikoko erakundeena, Lurralde Historikoko Udalena eta...

  Irekia

  • 2016 uzt 20
 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  DIRUZAINTZA SOBERAKINEKIN FINANTZATUTAKO KREDITU ALDAKETEN ARRAZOIA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Toki erakunde batek zorraren helburua betetzen badu baina egonkortasun helburua edo gastu erregela betetzen ez badu diruzaintza soberakinekin erakunde horren finantza egonkortasuna konprometitzen...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  KREDITU ERAGIKETEI BURUZKO BAIMENA EDO LOTESLEA EZ DEN NAHITAEZKO TXOSTENA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Finantza Zuhurtasun irizpideak betetzen ez dituzten eragiketetan kreditu eragiketei buruzko baimena edo loteslea ez den txostena, edo beteta ere: Ekitaldia aurrezki garbi positiboarekin...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  ESKUMEN BERRIAK GAUZATZEKO JASANGARRITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Finantza jasangarritasunari dagozkion irizpideen betetzeari buruzko txostena udalerriak berezko, delegatutako edo transferitutako eskumenen izaera ez duten jarduera, zerbitzu edo prestazioak...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  INTEGRAZIO TXOSTENAK ETA EKONOMIA FINANTZA PUBLIZITATEA UDALNETEN BIDEZ

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Erakunde baten egoera ekonomikoa aztertzen duten integrazio txostenak argitaratzea eta hori besteen datuekin alderatzea. Aurrekontu likidatuen, zergen eta tasen argitarapena. Aurrekontu...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  PLAN EKONOMIKO-FINANTZIEROAK EGITEAN ETA HORIEN JARRAIPENEAN LAGUNTZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  75.000 biztanle edo gehiago dituzten Bizkaiko hirietako ekonomi eta finantza planak onestea. Plan hauen sei hilabeteko jarraipena. Gainontzeko erakundeetan, plan ekonomiko-finantzieroak...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  EKONOMIA MINISTERIOARI AURREKONTU EGONKORTASUN ETA FINANTZA JASANGARRITASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA BIDALTZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Aurrekontu Egonkortasun eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikotik sortutako informazioa pilatu eta bidaltzea

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  HIRIGINTZA PLANEAMENDUAREN INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

  • Aurrez aurrekoa

  Ingurumen ebaluazioa hirigintza planeamenduan ingurumen eta iraunkortasun alderdiak barne hartzeko beharrezkoak diren ikerketa eta txostenek osatzen dute.

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  BASO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA PLANAK EGITEA

  • Aurrez aurrekoa

  Baso antolaketa planak eta baso kudeaketa iraunkorreko planak egitea.

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea | Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  LURZORU URBANIZAEZINEKO JARDUKETEN INTERES PUBLIKOAREN ADIERAZPENA

  • Aurrez aurrekoa

  Lurzoru urbanizaezinean interes publikoko jarduerak ezartzeko udal baimenen interes publikoaren adierazpena

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  HONDAKINEN BEHATOKIA

  • Elektronikoa

  Udalen datuak bildu, eta hiru hilean behingo txostenak sortzea Bizkaiko hondakinei buruz, bai Garbikerrek zuzenean kudeatzen dituenei buruz bai bestelakoei buruz (beira, papera...). Zerbitzu...

  Jarraitua