OGASUNA ETA FINANTZAK SAILA

Ogasun eta Finantzen Sailak Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak funtzionatzeko baliabideak lortu eta kudeatzea du zeregin. Zergak biltzeaz gain, Ogasun eta Finantzen Sailak helburu bezala gure lurraldean inbertsioa piztea du, baliabideak eta enplegua sortzeko.

Aurrekontua 2022
Bizkaiko Foru Aldundia

66,170,000 €*

1,461,778,872 euroko guztizko aurrekontuaren %4.53*

Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2022

ZER EGITEN DUGU?

Ogasunaren Zuzendaritza zergak kudeatzez arduratzen da, bai zuzeneko zergak (PFEZ, Sozietateak, Ondarea…), bai zeharkakoak (BEZa, ondarearen eskualdaketak…). Halaber, beste jarduera batzuk gauzatzen ditu, hala nola zergadunari arreta eta informazioa eskaintzea edo zerga iruzurraren kontra borrokatzea.

Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritzaren zeregina Bizkaiko Foru Aldundiaren plangintza finantzarioa diseinatzea eta kontuak kudeatzea da. Era berean, Zuzendaritza honek aurrekontuak egiteko oinarriak ezartzen ditu, foru erakundearen ondarea kudeatzearekin batera.

Zuzendaritza honen zeregin nagusia katastroa eguneratzea da, Bizkaiko higiezinen inbentarioa egunean mantentzeko. Ondasun higiezinen (besteak beste, etxebizitzen, lursailen, lokalen edo garajeen) katastro balioa da erabilitako erreferentzia OHZ bezalako zergak kalkulatzeko.

Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, zergadunak eskatu ostean, doan aztertzen da zergen edo zerga zigorren aplikazioa, Foru Ogasunak egindakoa. Bere bulegoetan egiteaz gain, erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkez daitezke.

Programak eta zerbitzuak

 • Zerga-betebeharrei buruzko informazioa

  Zentsu-betebeharrei eta betebehar formalei buruzko informazioa: IFZ lortzea eta ezeztatzea, helbide fiskala aldatzea, betebeharrak eta zentsu-aitorpenak.

 • Aitorpenak egiteko laguntza-programak

  Zerga-aitorpenak egiteko laguntza-programetarako sarbidea. BILA plataformaren programak eta laguntza-programa espezifikoak.

 • Zergetarako inprimakien ereduak

  Zergetarako inprimakien eredu eta baliabideetarako bilatzailea; aukera ematen du zerga-ereduaren familiaren arabera eta ereduaren beraren arabera kontsulta egiteko.

 • Aurrekontua eta kontu publikoak

  Aurrekontu orokorrak eta kontu orokorra. Foru-sektore publikoaren aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenari buruzko informazioa, eta ekonomia-, finantza- eta ondare-informazioa eta kontrolekoa, eta aurrekontuei, diru-laguntzei eta kontabilitate publikoari buruzko araudia.

 • Europako inbertsio-funtsak

  Lurraldearen garapen adimenduna, inklusiboa eta iraunkorra sustatzeko Europako inbertsio-funts jakin batzuen zerga-tratamenduari buruzko informazioa.

 • Enkanteak

  Ondasunen enkante publikoen informazioa (enkantearen data, lekua eta irteera-prezioa adierazita). Sailak aukera ematen du informazio hori e-postaz jasotzeko.

 • Likidazio konkurtsalak

  Lurraldean egiten diren hartzekodun-konkurtsoei eta likidazioei buruzko informazioa. Sailak aukera ematen du informazio hori e-postaz jasotzeko.

 • Txostenak eta memoriak

  Adierazle ekonomikoetarako, zerga-bilketari buruzko txostenetarako, koiuntura ekonomiko eta fiskalari buruzko txostenetarako eta Bizkaiko Foru Ogasunaren memorietarako sarbidea.

 • Zerga arloko hezkuntza

  Sektore publikoari eta zergei buruzko unitate didaktikoa, herritarren kontzientzia fiskala txiki-txikitatik indartu dadin.

 • Faktura elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiak erraztasunak ematen ditu faktura elektronikoak aurkezteko; edonola ere, aurkezpen elektronikoa nahitaezkoa da zenbatekoak 5.000 eurotik gorakoak direnean.

 • Informazio-trukea beste administrazio publiko batzuekin

  Beste administrazio publiko batzuek erabiltzen dute zerbitzu hau baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dagoen informazioren bat eskatu nahi badute.

 • Zergei buruzko araudia eta interpretazio-irizpideak

  Zergei buruzko araudiaren kontsulta erraza; hemen, hauek jasotzen dira: indarreko araudia, onetsi berri diren arauen atal espezifikoa, kontsultak, irizpideak eta ebazpenak.

 • Zergei buruzko informazioa

  Zuzeneko zergei (errenta eta ondarea, oinordetza eta dohaintzak, atxikipenak, sozietateak ...), zeharkako zergei (BEZa, ondare-eskualdaketak, jokoa eta ibilgailuak ...) eta tokiko zergei (OHZ, EJZ) buruzko informaziorako sarbidea.

 • Zerga-betebeharrei buruzko informazioa

  Zentsu-betebeharrei eta betebehar formalei buruzko informazioa: IFZ lortzea eta ezeztatzea, helbide fiskala aldatzea, betebeharrak eta zentsu-aitorpenak.

 • Aitorpenak egiteko laguntza-programak

  Zerga-aitorpenak egiteko laguntza-programetarako sarbidea. BILA plataformaren programak eta laguntza-programa espezifikoak.

 • Zergetarako inprimakien ereduak

  Zergetarako inprimakien eredu eta baliabideetarako bilatzailea; aukera ematen du zerga-ereduaren familiaren arabera eta ereduaren beraren arabera kontsulta egiteko.

 • Aurrekontua eta kontu publikoak

  Aurrekontu orokorrak eta kontu orokorra. Foru-sektore publikoaren aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenari buruzko informazioa, eta ekonomia-, finantza- eta ondare-informazioa eta kontrolekoa, eta aurrekontuei, diru-laguntzei eta kontabilitate publikoari buruzko araudia.

 • Europako inbertsio-funtsak

  Lurraldearen garapen adimenduna, inklusiboa eta iraunkorra sustatzeko Europako inbertsio-funts jakin batzuen zerga-tratamenduari buruzko informazioa.

 • Enkanteak

  Ondasunen enkante publikoen informazioa (enkantearen data, lekua eta irteera-prezioa adierazita). Sailak aukera ematen du informazio hori e-postaz jasotzeko.

 • Likidazio konkurtsalak

  Lurraldean egiten diren hartzekodun-konkurtsoei eta likidazioei buruzko informazioa. Sailak aukera ematen du informazio hori e-postaz jasotzeko.

 • Txostenak eta memoriak

  Adierazle ekonomikoetarako, zerga-bilketari buruzko txostenetarako, koiuntura ekonomiko eta fiskalari buruzko txostenetarako eta Bizkaiko Foru Ogasunaren memorietarako sarbidea.

 • Zerga arloko hezkuntza

  Sektore publikoari eta zergei buruzko unitate didaktikoa, herritarren kontzientzia fiskala txiki-txikitatik indartu dadin.

 • Faktura elektronikoa

  Bizkaiko Foru Aldundiak erraztasunak ematen ditu faktura elektronikoak aurkezteko; edonola ere, aurkezpen elektronikoa nahitaezkoa da zenbatekoak 5.000 eurotik gorakoak direnean.

albisteak