OGASUNA ETA FINANTZAK SAILA

Ogasun eta Finantzen Sailak Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak funtzionatzeko baliabideak lortu eta kudeatzea du zeregin. Zergak biltzeaz gain, Ogasun eta Finantzen Sailak helburu bezala gure lurraldean inbertsioa piztea du, baliabideak eta enplegua sortzeko.

Aurrekontua 2021
Bizkaiko Foru Aldundia

56,377,000 €*

1,360,804,000 euroko guztizko aurrekontuaren %4.14*

Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2021

ZER EGITEN DUGU?

Ogasunaren Zuzendaritza zergak kudeatzez arduratzen da, bai zuzeneko zergak (PFEZ, Sozietateak, Ondarea…), bai zeharkakoak (BEZa, ondarearen eskualdaketak…). Halaber, beste jarduera batzuk gauzatzen ditu, hala nola zergadunari arreta eta informazioa eskaintzea edo zerga iruzurraren kontra borrokatzea.

Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritzaren zeregina Bizkaiko Foru Aldundiaren plangintza finantzarioa diseinatzea eta kontuak kudeatzea da. Era berean, Zuzendaritza honek aurrekontuak egiteko oinarriak ezartzen ditu, foru erakundearen ondarea kudeatzearekin batera.

Zuzendaritza honen zeregin nagusia katastroa eguneratzea da, Bizkaiko higiezinen inbentarioa egunean mantentzeko. Ondasun higiezinen (besteak beste, etxebizitzen, lursailen, lokalen edo garajeen) katastro balioa da erabilitako erreferentzia OHZ bezalako zergak kalkulatzeko.

Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, zergadunak eskatu ostean, doan aztertzen da zergen edo zerga zigorren aplikazioa, Foru Ogasunak egindakoa. Bere bulegoetan egiteaz gain, erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkez daitezke.

Programak eta zerbitzuak

 • Zerga-betebeharrei buruzko informazioa

  Información sobre las obligaciones censales y formales: Obtención y revocación de NIF, cambio de domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones censales.

 • Aitorpenak egiteko laguntza-programak

  Acceso a los programas de ayuda para la confección de declaraciones tributarias. Programas de la plataforma BILA y programas de ayuda específicos.

 • Zergetarako inprimakien ereduak

  Buscador de modelos de impresos para impuestos y recursos con opciones de consulta por familia de modelo tributario y del propio modelo.

 • Aurrekontua eta kontu publikoak

  Presupuestos generales y cuenta general, información sobre la ejecución presupuestaria y contable del sector público foral e información económica, financiera, patrimonial y de control, y normativa presupuestaria, de subvenciones y de contabilidad pública.

 • Europako inbertsio-funtsak

  Información sobre el tratamiento tributario de determinados fondos de inversión europeos para promover el desarrollo inteligente, inclusivo y sostenible.

 • Enkanteak

  Información de las subastas públicas de bienes con fecha y lugar de celebración y precio de salida. El departamento ofrece la posibilidad de recibir esa información vía email

 • Likidazio konkurtsalak

  Información sobre concursos de acreedores y liquidaciones en el territorio. El departamento ofrece la posibilidad de recibir esa información vía email

 • Txostenak eta memoriak

  Acceso a indicadores económicos, informes de recaudación, informes de coyuntura económica y fiscal y memorias de la Hacienda Foral de Bizkaia.

 • Zerga arloko hezkuntza

  Unidad didáctica sobre sector público e impuestos con el fin de fortalecer la conciencia fiscal de la ciudadanía desde una edad temprana.

 • Zergei buruzko araudia eta interpretazio-irizpideak

  Consulta sencilla de la normativa tributaria que incluye la normativa en vigor y un apartado específico de la normativa de reciente aprobación, así como consultas, criterios y resoluciones.

 • Zergei buruzko informazioa

  Acceso a la información sobre impuestos directos (Renta y Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Retenciones, Sociedades,..), impuestos indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales, juego y vehículos,…) e impuesto locales (IBI, IAE)

 • Zerga-betebeharrei buruzko informazioa

  Información sobre las obligaciones censales y formales: Obtención y revocación de NIF, cambio de domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones censales.

 • Aitorpenak egiteko laguntza-programak

  Acceso a los programas de ayuda para la confección de declaraciones tributarias. Programas de la plataforma BILA y programas de ayuda específicos.

 • Zergetarako inprimakien ereduak

  Buscador de modelos de impresos para impuestos y recursos con opciones de consulta por familia de modelo tributario y del propio modelo.

 • Aurrekontua eta kontu publikoak

  Presupuestos generales y cuenta general, información sobre la ejecución presupuestaria y contable del sector público foral e información económica, financiera, patrimonial y de control, y normativa presupuestaria, de subvenciones y de contabilidad pública.

 • Europako inbertsio-funtsak

  Información sobre el tratamiento tributario de determinados fondos de inversión europeos para promover el desarrollo inteligente, inclusivo y sostenible.

 • Enkanteak

  Información de las subastas públicas de bienes con fecha y lugar de celebración y precio de salida. El departamento ofrece la posibilidad de recibir esa información vía email

 • Likidazio konkurtsalak

  Información sobre concursos de acreedores y liquidaciones en el territorio. El departamento ofrece la posibilidad de recibir esa información vía email

 • Txostenak eta memoriak

  Acceso a indicadores económicos, informes de recaudación, informes de coyuntura económica y fiscal y memorias de la Hacienda Foral de Bizkaia.

 • Zerga arloko hezkuntza

  Unidad didáctica sobre sector público e impuestos con el fin de fortalecer la conciencia fiscal de la ciudadanía desde una edad temprana.

 • Faktura elektronikoa

  La Diputación Foral de Bizkaia facilita la presentación de facturas electrónicas, y es obligatoria en importes a partir de 5.000 euros

albisteak