Informazio +

Errenta eta ondareri buruzko informazioa

NORK AURKEZTU BEHAR DUEN

Honako pertsona hauek BAI:

PFEZaren kargapeko etekinak, errentak eta ondare-irabaziak eduki dituztenek.

 • Etekinak: soldatak, pentsioak eta antzekoak, banku-kontuetako interesak, akzioen dibidenduak, akzioak saltzearen ondoriozko gainbalioak,...
 • Errentak: higiezinen alokairuak direla-eta lortutako diru-sarrerak, adibidez.
 • Ondare-irabaziak: ondarearen balioan izandako aldaketak, adibidez, ondasunak (higiezinak, akzioak...) saldu eta eskualdatzeagatiko irabaziak.

Honako pertsona hauek EZ:

Lan-etekin hauek bakarrik izan dituztenek:

 • Urtean, 14.000 euroko edo gutxiagoko lan-etekin gordinak.
 • Urtean 14.000,01 eta 20.000 euro bitarteko lan-etekin gordinak; kasu hauetan IZAN EZIK, hau da, egoera hauetan daudenek, BAI:

  • Lan-etekinak ordaintzaile batek baino gehiagok ordaintzea, eta lehen eta bigarren ordaintzaileen kopuruen batura urtean 2.000 euro baino gehiago izatea.
  • Aitorpenari dagokion urtean. lan-kontratu bat baino gehiago izatea.
  • Konpentsazio-pentsioak edo mantenurako urtekoak jasotzea.
  • Ez betetzea baldintzak, epeak edo bestelako inguruabarrak, zerga-onuraren baterako eskubidea edukiz gero (salbuespena, hobaria, murrizketa edo kenkaria), eta Ogasunari jakinarazi behar bazaio.
  • PFEZaren Araudiak ezartzen dituen kasutako batean egotea (75. artikulua).
 • Kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak (haien batura urtean 1.600 euro baino gutxiago bada, guztira).

Informazio honetan, tributu-arloko araudia hizkera argira egokituta dago.Ez du ondorio loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat, eta informazioa ematea beste helbururik ez du.

Informazio gehiagorako

ZIRRIBORROA ETA AURKEZPENA

AURKEZTU ONDOREN, ZER EGIN DAITEKE?

Gogoratu identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharko duzula: Bak gakoa edo egoitza elektronikoak onartutako bitartekoetako edozein.

 • Kontsulta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten da, «Nire espedienteak» ataletik, Errenta20ko espedientera sartuta.

 • Aurkezpen-egunean bertan, ordezko aitorpen bat aurkeztu ahal izango da, hurrengo web-orri berriz:

  IDENTIFIKATU ETA ZIRRIBORRORA  SARTU

  • «Dokumentazioa erantsi» estekaren bidez
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:
   • «Nire espedienteak» ataletik, Errenta20ko espedientera sartuta, dauden jarduketen artean dokumentazioa erantsi hautatuz
   • «Zerga-dokumentazioa eranstea» izapidetik.
  • «Zuzentze-idatzia egin» estekaren bidez
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:
   • «Nire espedienteak» ataletik, Errenta20ko espedientera sartuta, dauden jarduketen artean zuzentzeko eskaera hautatuz.
   • izapideen katalogotik «Zerga-dokumentazioa eskaera» izapidea aukeratuta.
 • Errekerimendu bati Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez erantzuten zaio:

 • Likidazioaren jakinarazpena modu elektronikoan egiten da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskuratu daiteke:

 • Ordaintzeko diren aitorpenen kasuan (Ogasunaren alde), ordainketa bi epetan zatikatzeko eskatu daiteke; horretarako, beharrezkoa da ordainketa helbideratuta izatea. Lehen epeko ordainketa (zenbatekoaren % 60) 2021eko uztailaren lehen egunetan egingo da; bigarrenekoa (gainerako % 40a), berriz, 2021eko azaroaren 10a baino lehen.

  Aitorpena aurkeztean ordaintzeko modu hori aukeratu ez bazen, aurkezpenaren ondoren ere eskatu daiteke, 2021eko uztailaren 5era arte. Eskaera Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten da, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  eta zorrak ordaintzeko dauden moduen artean, 60/40 zatikatzea aukeratuta.

 • Aitorpena aurkeztuta, aukera egongo da ordaintzeko diren aitorpenak (Ogasunaren alde) helbideratzeko kontua aldatzeko.

  Errenta-aitorpenarekin lotutako helbideratze-kontuaren aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten da, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta 20Errentako espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik

  eta dauden aukeren artean helbideratze-kontua aldatu aukera hautatuta.

 • Ordaintzeko diren aitorpenen kasuan (Ogasunaren alde), ordainketa-gutun bat eskatu daiteke, ordainketa finantza-erakunde laguntzaile batean egiteko.

  Ordainketa-gutuna Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskatzen da, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta 20Errentako espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik

  eta zorra ordaintzeko dauden moduen artean, ordainketa-gutuna aukera hautatuta.

 • Ordaintzeko diren aitorpenen (Ogasunaren alde) ondoriozko zorra ordaintzeko moduak hauek dira:

  • Ordainketa-gutuna: ordaintzeko dagoen zorraren zenbateko osoa edo zati bat ordaintzeko ordainketa-gutuna lortzea ordainketa finantza-entitate laguntzaile batean egiteko.
  • Ordainketa-pasabidea: ordainketa Eusko Jaurlaritzako ordainketa-pasabidean sartuta egitea. Ordaintzeko dagoen zorraren zenbateko osoa edo zati bat ordaindu ahal izango da.
  • Banku-helbideratzea: zorra finantza-entitate laguntzaile batean irekitako banku-kontu batean helbideratuta ordaintzea. Helbideratzearen zenbatekoa zorraren zenbateko osoa izango da beti.
  • 60/40 zatikatzea: PFEZren zerga-zorraren zatikako ordainketa, 2 epetan (% 60 eta % 40), finantza-erakunde laguntzaile batean irekitako banku-kontu batean helbideratuz.
  • Geroratzeko eskatzea: zorren ordainketa geroratzeko edo zatikatzeko eskatzea.
  • Zorra konpentsatzeko eskaera: Zordunaren alde aitortutako kredituekin konpentsatzeagatik zorrak guztiz edo partzialki azkentzeko eskaera.

  Ordaintzeko modua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aukeratu daiteke, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta 20Errentako espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik”

NORK AURKEZTU BEHAR DUEN

Ondarearen gaineko zergaren aitorpena 2.000.000 eurotik gorako ondasunak edo eskubideak dituztenek aurkeztu behar dute, bai eta zergaren aitorpenaren emaitzaren arabera ordaindu behar dutenek ere.

Informazio hau zabalkunderako da, eta irakurketa errazera egokituta dago. Beraz, informazioa emateko baino ez da; ez du ondorio loteslerik.

Informazio guztia Araudia atalean dago

Argibide gehiago

DATU FISKALAK

Datu fiskalak eskuratzeko bidea Ondarearen laguntza-programa da.

Sartu ondoren, hau egin ahal izango duzu:

 • Datu fiskalak kontsultatu eta inprimatu
 • Fitxategi bat deskargatu, ondoren datu fiskalak 20ko Ondarearen laguntza-programara inportatzeko.

ONDARE20 LAGUNTZA-PROGRAMA

 • Programa

  • Bertsioa: 1.2
  • Data: 2021/05/24
  • Instalazioa: 71,72 MB
  • Deskarga Bakarra: Patrimonio20.exe (12,89 MB)
 • Gutxienezko baldintzak

  • PCa edo Pentium IIIrekin (950 MHz edo gehiago) bateragarria izatea.
  • Disko gogorrean gutxienez ere 180 Mb-ko espazio librea.
  • RAM memoria 512 MB-koa.
  • Windows 7 edo berriagoa.
 • Deskargatzea

  Deskargatu fitxategia direktorio berri eta huts batean.

  Ohar garrantzitsua: egiaztatu .exe fitxategiaren tamaina eta orri honetan adierazitakoa bat datozen. Hala ez bada, deskargatu berriro fitxategia.

 • Instalatzea

  • Itxi aktibo dauden programa guztiak.
  • Windows-eko esploradoretik, sakatu bi aldiz "Instalar.exe" fitxategia, deskonpresioa egin den direktorioaren barruan.
  • Sakatu Onartu.
  • Besterik agindu ezean, C:\BFA\Patrimonio\2020 bidean instalatuko da.

Laguntza-programa testamentu-ahalordea erabili gabe dauden jaraunspenei/betebehar erreala

 • Programa

  • Bertsioa: 1.2
  • Data: 2021/05/24
  • Instalazioa: 71,72 MB
  • Deskarga Bakarra: PatrimonioHer20.exe (12,89 MB)
 • Gutxienezko baldintzak

  • PCa edo Pentium IIIrekin (950 MHz edo gehiago) bateragarria izatea.
  • Disko gogorrean gutxienez ere 180 Mb-ko espazio librea.
  • RAM memoria 512 MB-koa.
  • Windows 7 edo berriagoa.
 • Deskargatzea

  Deskargatu fitxategia direktorio berri eta huts batean.

  Ohar garrantzitsua: egiaztatu .exe fitxategiaren tamaina eta orri honetan adierazitakoa bat datozen. Hala ez bada, deskargatu berriro fitxategia.

 • Instalatzea

  • Itxi aktibo dauden programa guztiak.
  • Windows-eko esploradoretik, sakatu bi aldiz "Instalar.exe" fitxategia, deskonpresioa egin den direktorioaren barruan.
  • Sakatu Onartu.
  • Besterik agindu ezean, C:\BFA\Patrimonio\2020He bidean instalatuko da.

AURKEZTU ONDOREN, ZER EGIN DAITEKE?

Gogoratu identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharko duzula: Bak gakoa edo egoitza elektronikoak onartutako bitartekoetako edozein.

 • Kontsulta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten da, «Nire espedienteak» ataletik, Ondare20ko espedientera sartuta

  • «Dokumentazioa erantsi» estekaren bidez
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:

   • «Nire espedienteak», ataletik, Ondare20ko espedientera sartuta, dauden jarduketen artean dokumentazioa erantsi hautatuz.
   • «Zerga-dokumentazioa eranstea» izapidetik.
  • «Zuzentze-idatzia egin» estekaren bidez
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:
   • «Nire espedienteak» ataletik, Ondare20ko espedientera sartuta, dauden jarduketen artean zuzentzeko eskaera hautatuz.
   • izapideen katalogotik «Zerga-aitorpena zuzentzeko eskaera» izapidea aukeratuta.
 • Errekerimendu bati Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez erantzuten zaio:

 • Likidazioaren jakinarazpena modu elektronikoan egiten da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskuratu daiteke:

  • «Berraztertze-errekurtsoa egin» estekaren bidez
  • Errekurtsoa likidazioa sortu ondoren aurkeztu daiteke, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:

   • «Nire espedienteak» ataletik, Ondare20ko espedientera sartuta, dauden jarduketen artean errekurtsoa aurkeztu hautatuz.
   • izapideen katalogotik «tributu-arloko berraztertze-errekurtsoa» izapidea aukeratuta.
 • Aitorpena aurkeztuta, helbideratzeko kontua aldatzeko aukera dago.

  Errenta-aitorpenarekin lotutako helbideratze-kontuaren aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiten da, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta Ondare20ko espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik

  eta dauden aukeren artean helbideratze-kontua aldatu aukera hautatuta.

 • Ordaintzeko diren aitorpenen kasuan (Ogasunaren alde), ordainketa-gutun bat eskatu daiteke, ordainketa finantza-erakunde laguntzaile batean egiteko (erakunde laguntzaileetarako esteka).

  Ordainketa-gutuna Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskatzen da, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta Ondare20ko espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik

  eta zorra ordaintzeko dauden moduen artean, ordainketa-gutuna aukera hautatuta..

 • Ordaintzeko diren aitorpenen (Ogasunaren alde) ondoriozko zorra ordaintzeko moduak hauek dira:

  • Ordainketa-gutuna: ordaintzeko dagoen zorraren zenbateko osoa edo zati bat ordaintzeko ordainketa-gutuna lortzea ordainketa finantza-entitate laguntzaile batean egiteko.
  • Ordainketa-pasabidea: ordainketa Eusko Jaurlaritzako ordainketa-pasabidean sartuta egitea. Ordaintzeko dagoen zorraren zenbateko osoa edo zati bat ordaindu ahal izango da.
  • Banku-helbideratzea: zorra finantza-entitate laguntzaile batean irekitako banku-kontu batean helbideratuta ordaintzea. Helbideratzearen zenbatekoa zorraren zenbateko osoa izango da beti.
  • Geroratzeko eskatzea: zorren ordainketa geroratzeko edo zatikatzeko eskatzea.
  • Zorra konpentsatzeko eskaera: Zordunaren alde aitortutako kredituekin konpentsatzeagatik zorrak guztiz edo partzialki azkentzeko eskaera.

  Ordaintzeko modua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aukeratu daiteke, ordainketaren kudeaketa-modulura hemendik sartuta:

  • «Nire espedienteak», eta Ondare20ko espedientearen likidazioan sartu
  • «Nire zalantzak kontsultatu eta ordainketa kudeatu» izapidetik

LAGUNDU EGINGO DIZUGU

Kontsulta fiskalak, 2020ko Errenta eta Ondare kanpainako zerbitzuei buruzko kontsultak, Ondarearen laguntza-programa betetzeari eta haren funtzionamenduari buruzko kontsultak, zalantzak argitzea, Bak gakoari buruzko kontsultak.

Telefono bidezko arreta

 • 94 608 3000
 • 94 608 3000
 • Apiril, maiatz eta ekainean:
  A-O, 8:30etik 19:00etara

Internet bidezko arreta

Formulariora joan

Gorabehera tekniko informatikoetarako arreta

Internet bidezko arreta

Telefono bidezko arreta

 • 94 608 3566
 • 94 608 3566
 • Apiril, maiatz eta ekaineko ordutegia: A-O, 7:30etik 19:00etara