Bilaketa-irizpide:

55 aurkitutako emaitzak 1 - 5

Harpidetu zaitez jarraibideei buruzko informazioa jasotzeko: Harpidetzaren alta

URTEA

Izena

GAI TALDEA

GAIA

Fitxategia

2021

3/2021 Jarraibidea, martxoaren 31koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez irizpide batzuk ezartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_3_2021_59_eu.pdf (773 KB)

2021

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2/2021 Instrukzioa, otsailaren 16koa, delitu-zantzuak agertzen direneko espedienteak izapidetzeari buruzkoa.

Zerga prozedurak

Beste tributu prozedurak

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_2_2021_58_eu.pdf (141 KB)

2021

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2021 Instrukzioa, otsailaren 8 koa, honen bidez, zenbait irizpide ezartzen dira, bermerik gabeko gerorapenen arloan egindako aldaketei dagokienez, zeinak 4/2021 Foru Dekretuaren (Bizkaiko Foru Aldundiarena, urtarrilaren 19koa) eta 11/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 7. artikuluaren bidez (abenduaren 1ekoa, COVID-19arekin lotutako luzapen-neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoa) onetsi baitira

Zerga prozedurak

Zerga-bilketa prozedurak

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_1_2021_57_eu.pdf (117 KB)

2020

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 7/2020 Instrukzioa, uztailaren 1ekoa, 2020ko apirilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa), 2020ko ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (foru-dekretu arauemaile honen bidez, egokitzeko tributu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta) eta COVID-19ak sortutako osasun-larrialdiarekin lotutako tributuen arloko beste gai batzuei buruzkoa.

Zergak

Zerga desberdinak

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_7_2020_55_eu.pdf (153 KB)

2020

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 6/2020 Instrukzioa, ekainaren 11koa, balio erantsiaren gaineko zergan bonuek izan behar duten tratamenduari buruzkoa.

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura -  http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_6_2020_52_eu.pdf (105 KB)