Bilaketa-irizpide:

52 aurkitutako emaitzak 1 - 5

Harpidetu zaitez jarraibideei buruzko informazioa jasotzeko: Harpidetzaren alta

URTEA

Izena

GAI TALDEA

GAIA

Fitxategia

2020

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 7/2020 Instrukzioa, uztailaren 1ekoa, 2020ko apirilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriei buruzkoa), 2020ko ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemaileari (foru-dekretu arauemaile honen bidez, egokitzeko tributu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela-eta) eta COVID-19ak sortutako osasun-larrialdiarekin lotutako tributuen arloko beste gai batzuei buruzkoa.

Zergak

Zerga desberdinak

Jarraibidearen pdf-ra lotura - http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_7_2020_55_eu.pdf (153 KB)

2020

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 6/2020 Instrukzioa, ekainaren 11koa, balio erantsiaren gaineko zergan bonuek izan behar duten tratamenduari buruzkoa.

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura - http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_6_2020_52_eu.pdf (105 KB)

2020

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 5/2020 Instrukzioa, maiatzaren 29 koa, COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ostean ekonomia suspertzeko koiunturazko tributu-neurriei buruzko maiatzaren 5eko 4/2020 Foru Dekretu Arauemaileari buruzkoa.

Zergak

Zerga desberdinak

Jarraibidearen pdf-ra lotura - http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_5_2020_37_eu.pdf (174 KB)

2020

4/2020 Jarraibidea, apirilaren 16koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez irizpide batzuk ezartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

Zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Jarraibidearen pdf-ra lotura - http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_4_2020_13_eu.pdf (721 KB)

2020

3/2020 Instrukzioa, apirilaren 3koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, COVID-19 koronabirusak eragindako larrialdi sanitarioarekin lotuta hartutako presazko tributu-neurriei buruzkoa.

Zerga prozedurak

Beste tributu prozedurak

Jarraibidearen pdf-ra lotura - http://www.bizkaia.eus/instrucciones/instruccion_3_2020_12_eu.pdf (94 KB)