Zordunen zerrenda argitaratzeko erabakia

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 94 ter artikuluan ezarritakoaren arabera (2016ko otsailaren 17ko 2/2016 Foru Araua, 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua aldatzen duena), aurretiko izapideak bete eta gero, bitarteko elektronikoak baliatuz argitaratu behar da hurrengo zerrenda:

Zordunen zerrenda

Aurreko zerrendan, 2021eko abenduaren 31ko egoera ageri da, eta erreferentzi data horren ostean eginiko jarduketek ez diote eragiten zerrendaren argitalpenari.

Zerrenda argitaratzeko erabakiak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta zuzenean errekurritu daiteke dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian BI HILABETEko epean, argitalpena egin eta hurrengo egunetik hasita.

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.