ZERBITZURAKO KONPROMISOAK

OGASUN ETA FINANTZA SAILAK EMATEN DITUEN ZERBITZUEN KUDEAKETA EGOKIA BERMATZE ALDERA:

  • Hobekuntza etengabea da.
  • Sailak zergadunek zerbitzuez uste dutena eta haiei eskatzen dietena aztertzen du.
  • Urtero, helburu zehatzak ezartzen ditu.
  • Emaitzak adierazkarien bidez neurtzen ditu.
  • Zerbitzuaren eginkizunak edo Sailak bere gain hartutako konpromisoak betetzen ez badira, Sailak akatsak zuzentzeko ekintzak abiarazten ditu.
  • Prozesuak behin eta berriro aztertzen ditu eta urtero berrikuspen orokorra egiten du.
  • Zergadunekin dituen konpromisoak argitaratzen ditu eta zerbitzuen orrian biltzen ditu eta haien eskuko jartzen.
  • Zergadunei zerbitzuak iradokizunen edo kexuen bidez hobetzen laguntzeko aukera ematen die.

HORREZAZ GAINERA, ZERBITZU-KONPROMISOAK HEDARAZTEN DITU, ONDOKO ERAGIKETA-PROZESU HAUEN ZERBITZU-GIDEN BIDEZ:

  1. Jendearentzako Arreta
  2. FAEA

BESTALDE, SAILAK ISO 14001:2015 ARAUAN OINARRITUTAKO INGURUMEN KUDEAKETARAKO SISTEMA DU