ZERBITZURAKO KONPROMISOAK

OGASUN ETA FINANTZA SAILAK EMATEN DITUEN ZERBITZUEN KUDEAKETA EGOKIA BERMATZE ALDERA:

 • Hobekuntza etengabea da.
 • Sailak zergadunek zerbitzuez uste dutena eta haiei eskatzen dietena aztertzen du.
 • Urtero, helburu zehatzak ezartzen ditu.
 • Emaitzak adierazkarien bidez neurtzen ditu.
 • Zerbitzuaren eginkizunak edo Sailak bere gain hartutako konpromisoak betetzen ez badira, Sailak akatsak zuzentzeko ekintzak abiarazten ditu.
 • Prozesuak behin eta berriro aztertzen ditu eta urtero berrikuspen orokorra egiten du.
 • Zergadunekin dituen konpromisoak argitaratzen ditu eta zerbitzuen orrian biltzen ditu eta haien eskuko jartzen.
 • Zergadunei zerbitzuak iradokizunen edo kexuen bidez hobetzen laguntzeko aukera ematen die.

HORREZAZ GAINERA, ZERBITZU-KONPROMISOAK HEDARAZTEN DITU, ONDOKO ERAGIKETA-PROZESU HAUEN ZERBITZU-GIDEN BIDEZ:

 1. Jendearentzako Arreta
 2. PFEZ
 3. FAEA

BESTE ALDE BATETIK, SAILAK BERE INGURUMEN KUDEAKETARAKO SISTEMA ISO 14001:2015 ARAUAREN ARABERA ZIURTATUTA DAUKA