Zerbitzu eta laguntzen katalogoa

30 emaitzak

 • Laguntza ekonomikoa

  2020. ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN EREMUAN TOKIKO EKINTZA PLANAK EZARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK (TOKIKO AGENDA 21)

  • Aurrez aurrekoa

  Energiari lotutako ekintza planak ezarri. Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planaren barruan edo Tokiko 2030 Agendan egon behar dira, Udalaren Energia Planaren, energia Iraunkorrerako ekintza Planaren...

  Irekia

  • 2020 urt 09
  • 2020 abe 31
 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  HONDAKIN ORGANIKOAK PROZESATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Garbikerrek hondakin organikoen kudeaketa zerbitzua ematen die atxikitzen diren udalei Artigaseko Konpost plantan (Iraunkortasun eta Ingurumen Natural Sailarekin hitzarmena sinatu ondoren). ...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  BOLUMEN HANDIKO HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PLANTA (ALTZARIAK...)

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Bolumen handiko hondakinak jasotzea (altzariak, koltxoiak,...) udalaren kontura eta Ortuellan dagoen tratamendu plantara garraiatzea (Berziklatu).

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  HIRI HONDAKIN SOLIDOAK MASAN JASO ETA TRATATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Hiri hondakin solidoak Tratamendu Biologiko Mekanikoko plantan tratatzea, bereizteko (klasifikazioa eta birziklatzeko materiala berreskuratzea) eta ondoren Energia Balorizatzeko Plantara bidaltzea...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  EHUNA ETA BAZAR TXIKIA BERRERABILTZEKO ZATIA JASOTZEA ETA TRATAMENDUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Ehun eta bazar txikiko edukiontziak instalatzea, mantentzea, jasotzea, garraiatzea eta prozesatzea Koopera Reusing Center plantan. Edukiontziak jartzea udalekin adostuko da. Kokalekua aldatu...

  Jarraitua

 • Birziklatzearen arloan sentsibilizazioa eta prestakuntza

  INGURUMEN-HEZKUNTZA

  • Elektronikoa

  Birziklapen eremuko sentsibilizazio eta informazioa Zentroak hondakinen tratamendu prozesu guztien eta birziklapen katetik ateratzen diren gaineko informazioa ematen du. Zentroak, gainera,...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  PUNTU BERDEETAN (GARBIGUNEAK) JASOTZEKO ZERBITZUA EMATEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  23 puntu berdeko sarea, gaikako bilketaz eta hondakin mota ezberdinen baimendutako kudeatzaileekin kudeaketaz arduratzen direnak: gurpilak, mugikorrak, beira, pilak eta fluoreszenteak, karterreko...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  ONTZIAK JASOTZEA ETA TRATATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Ontziak jasotzeko edukiontziak instalatzea eta mantentzea (Udalek hala eskatuta eta horien arabera). Astero ontziak jasotzea eta Amorebietan dagoen ontzien tratamendurako plantara eramatea...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  HIRIGINTZAKO PLANEN INGURUMENEKO EBALUAZIOAREN HASIERAREN ESKABIDEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Ingurumeneko ebaluazioaren hasieraren eskabidearen tramitazioa Foru Aldundiaren ingurumeneko organoan

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  EZPONDEN ETA BASO MARGINEN SASTRAKAK KENDU

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Baso bideetan eta bizilagunen bideetan marginen eta ezponden sastrakak kentzea. Arekak garbitzea eta bideak drainatzea.

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  HIRIGINTZA PLANEAMENDUAREN INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

  • Aurrez aurrekoa

  Ingurumen ebaluazioa hirigintza planeamenduan ingurumen eta iraunkortasun alderdiak barne hartzeko beharrezkoak diren ikerketa eta txostenek osatzen dute.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  INGURUMENEKO INFORMAZIOAREN ZERBITZUA

  • Aurrez aurrekoa

  Udalerriei ingurumen alderdi ezberdinen gaineko aholkuak ematea: Ingurumen informazio eskaerei arreta ematea. Bizkaiko informazio akustikoa: gida teknikoak, asistentzia eta udalerriekin...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  BASO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA PLANAK EGITEA

  • Aurrez aurrekoa

  Baso antolaketa planak eta baso kudeaketa iraunkorreko planak egitea.

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  BIZKAIKO UDALEKO ERABILERA PUBLIKOKO MENDIEN KUDEAKETA ETA BASO HOBEKUNTZETARAKO FUNTSA

  • Aurrez aurrekoa

  Erabilera publikoko mendien kudeaketa eta mantentzearekin lotutako zerbitzu ezberdinak: basotzeak, baso lanak, plagen aurkako tratamenduak, mugatzeak, suteen prebentzioa eta itzaltzea, hobekuntza...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  INGURUMENA KUDEATZEKO ZERBITZUA

  • Elektronikoa

  Bizkaiko hondartzetan laguntza, sorospen eta istripuak prebenitzeko zerbitzuak ematea (ekainaren 1etik irailaren 30era). Bizkaiko hondartzetan jarduerak kontrolatzea (urte osoa). Bizkaiko...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  HONDAKINEN BEHATOKIA

  • Elektronikoa

  Udalen datuak bildu, eta hiru hilean behingo txostenak sortzea Bizkaiko hondakinei buruz, bai Garbikerrek zuzenean kudeatzen dituenei buruz bai bestelakoei buruz (beira, papera...). Zerbitzu...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  BERTAKO LANDARE ETA ZUHAITZAT SALTZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Bertako landare eta zuhaitzak saltzea Martintxune hazitegian.

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  LANDARE KOLONIZATZAILEEN AURKAKO TRATAMENDUAK

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Ondorengo planta kolonizatzaileen aurkako tratamenduak egitea: Cortaderia Selloana, Fallopia Japónica eta Budleia Davidii

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  PLAGA ETA BASO-GAIXOTASUNEN AURKAKO TRATAMENDUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Plaga eta gaixotasunen aurkako tratamendua: pinu beldarra, liztor asiatikoa,...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  ZUHAITZ ESPEZIE HANDIAK BIRLANDATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Zuhaitz espezie handiak birlandatzea makina bereziekin.

  Jarraitua