Zerbitzu eta laguntzen katalogoa

22 emaitzak

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BEHARGINTZAK ETA TOKIKO GARAPEN AGENTZIEKIN KOLABORATZEA EUREN PROGRAMA ETA JARDUEREN HEDAPENEAN

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  BEAZek tokiko eragileekin komunikazio egonkorreko bideak egonkortzeko lanean dabil, informazioa trukatzeko eta Bizkaiko eremu bakoitzeko enpresaritza ehunaren lehiakortasunari laguntzeko...

  Irekia

  • 2016 api 01
 • Asistentzia eta aholkularitza | Ondasun, ekipo eta hornikuntzen hornidura | Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  BIZKAIKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALA

  • Elektronikoa

  Bizkaiko Foru Kontratazio Zentrala honako kontratazio organoen asistentzia organoa da: Bizkaiko Foru Aldundia Eta Foru Sektore Publikoko erakundeena, Lurralde Historikoko Udalena eta...

  Irekia

  • 2016 uzt 20
 • Asistentzia eta aholkularitza | Zerbitzu eta jarduerak egitea

  ALKARBIDE, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA KUDEATZEA

  Alkarbideren helburu nagusia euskararen aldeko tokiko politikak egonkortu eta bideratzea da, baita euskara sustatzeko irizpideak ezarri zein udalerri eta mankomunitateen iritzi eta iradokizunak...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  DESJABETZE ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEKO AHOLKULARITZA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Lurralde historikoko udalei aholkua ematea eta nahitaezko desjabetze espedienteen kudeaketa, aurretik hitzartuta, udalek euren desjabetzeak egiteko beharreko baliabide tekniko eta juridikoak ez...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARITZAREN BAIMENAK LORTZEKO PROZEDURA

  • Aurrez aurrekoa

  Foru errepideak defendatu eta erabiltzea hirugarrenen jardueren aurrean. Ebatzitako espedienteen tipologia: Baimenak, Salaketak, Zigorrak, Ondare eta Kalte Erantzukizuna.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  AHOLKULARITZA EKONOMIKO-KONTABILITATEKOA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Aholkularitza, Toki Erakundeen ekonomia-aurrekontu eremuan egindako kontsulten gainean. Toki Erakundeei kontabilitate eremuan aholkua ematea eta zuzentarauak egitea kontabilitate irizpide...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  UDALKUTXA ETA GIZARTEKUTXA FORU FUNTSEN KUDEAKETA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Udalerriak Udalkutxa eta Gizartekutxan duten parte-hartzea zehazteko informazioa eskatzea, udalerrien arteko banaketa eta kontura egindako emateak eta likidazioak Udalneten argitaratzea.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  ZERBITZU PUBLIKOEN KOSTU ERAGINKORRA KALKULATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Tokiko zerbitzuen kostu eraginkorra kalkulatzea, likidazio datuetatik abiatuz eta, hala badagokio, aurreko ekitaldiari dagozkion onartutako urteko kontuetatik.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ERAKUNDEEN AUZIETAKO DEFENTSA

  • Aurrez aurrekoa

  Bizkaiko Toki Erakundeetako berezko administrazio kudeaketa jardunengatiko epaiketetako defentsa beraiek hala eskatuta, jurisdikzio guztietako Justizia Epaitegien aurrean, zigor jurisdikzioa...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  INGURUMENEKO INFORMAZIOAREN ZERBITZUA

  • Aurrez aurrekoa

  Udalerriei ingurumen alderdi ezberdinen gaineko aholkuak ematea: Ingurumen informazio eskaerei arreta ematea. Bizkaiko informazio akustikoa: gida teknikoak, asistentzia eta udalerriekin...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  EUROPAR ORIENTAZIO BULEGOA. TOKIKO ERAKUNDEENTZATKO EUROPAR AUKEREN BEHATOKIA

  • Aurrez aurrekoa

  Europar aukeren bidalketa pertsonalizatua (deialdiak, bazkideen bilaketa...).

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  HIRIGINTZAREN ARLOKO KONTSULTAK

  • Aurrez aurrekoa

  Kontsultak eta txosten juridikoak eta teknikoak, hirigintzaren arlokoak, Bizkaiko udalek egiten dituztenak.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  IZAERA NAZIONALA DUTEN TOKI ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOENTZAT ERRESERBATUTAKO LAN-POSTUEN HORNIKUNTZA: GAITASUN NAZIONALA DUTEN FUNTZIONARIOEN ALDI BATERAKO BATZORDEAK

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Izaera nazionaleko gaitasuna duen funtzionarioaren hutsegite, gaixotasun edo legezko edo arauzko abstentzioaren kasuan, interesa duen Korporazioak hala eskatuta, Administrazio Publikoko eta...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  SUTE ETA LARRIALDIEN PREBENTZIO, AHOLKULARITZA ETA SENTSIBILIZAZIO ZERBITZUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Prebentzio, aholkularitza eta sentsibilizazio zerbitzuak: Aholkularitza Udal Larrialdi Plana egitean/eguneratzean. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra eta Barne Erreforma Plan Bereziak...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  MUSEO AHOKULARITZA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Kultur ondarea hedatzeko jarduera kulturalekin, museoekin, erakusketekin (muntaia, ibilbidea, etab.) eta lotutako gaiekin lotutako gaietan aholkularitza.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  KOLESTEROLAREN IBILBIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA

  Kolesterolaren ibilbideei buruzko informazio publikoa. 10.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerrietako “Kolesterolaren ibilbideak” izeneko 155 ibilbideren hasierako fasearen analisiaren...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  20.000 BIZTANLE BAINO GUXTIAKO DITUZTEN UDALEK DATU-BASEETAN SARTZEA

  • Aurrez aurrekoa

  Aranzadi datu-basean sartzea Udal Erantzuna Kontsultak egitea Espedienteak/inprimakiak eskatzea

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  DATU-BASEETARAKO SARRERA

  • Aurrez aurrekoa

  Aranzadi datu base orokorrean sartzea.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  AHOLKULARITZA JURIDIKOA

  • Aurrez aurrekoa

  Ondorengoarekin lotutako aholkularitza juridikoa: Toki Erakundeek udal eskumenekoak diren gaiekin lotuta eskatutako txosten eta irizpenak igortzea. Edozein pertsona fisiko edo juridikoak,...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  UDALERRIEI AHOLKULARITZA EMAN

  Eskatzen duten udalerriei aholkularitza juridiko eta ekonomiko-finantzieroarekin lotutako gaietan lagundu, eta kirolaren eremuan euren interes eta eskumenetan eragina duten gaien gaineko...

  Jarraitua