Zerbitzu eta laguntzen katalogoa

49 emaitzak

 • Asistentzia eta aholkularitza | Ondasun, ekipo eta hornikuntzen hornidura | Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  BIZKAIKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALA

  • Elektronikoa

  Bizkaiko Foru Kontratazio Zentrala honako kontratazio organoen asistentzia organoa da: Bizkaiko Foru Aldundia Eta Foru Sektore Publikoko erakundeena, Lurralde Historikoko Udalena eta...

  Irekia

  • 2016 uzt 20
 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  DIRUZAINTZA SOBERAKINEKIN FINANTZATUTAKO KREDITU ALDAKETEN ARRAZOIA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Toki erakunde batek zorraren helburua betetzen badu baina egonkortasun helburua edo gastu erregela betetzen ez badu diruzaintza soberakinekin erakunde horren finantza egonkortasuna konprometitzen...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza | Zerbitzu eta jarduerak egitea

  ALKARBIDE, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA KUDEATZEA

  Alkarbideren helburu nagusia euskararen aldeko tokiko politikak egonkortu eta bideratzea da, baita euskara sustatzeko irizpideak ezarri zein udalerri eta mankomunitateen iritzi eta iradokizunak...

  Jarraitua

 • Bizkaiko Foru Aldundiko dokumentazioa itzultzea

  EUSKARARAKO ITZULPENAK

  • Aurrez aurrekoa

  Euskararako itzulpen zerbitzua. Gainera, Bizimena bezalako itzulpenetan laguntzeko erremintak eskuragarri jartzea barne hartzen da (itzulpen unitateak gordetzen dituzten datu-baseak) eta hiztegi...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  DESJABETZE ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEKO AHOLKULARITZA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Lurralde historikoko udalei aholkua ematea eta nahitaezko desjabetze espedienteen kudeaketa, aurretik hitzartuta, udalek euren desjabetzeak egiteko beharreko baliabide tekniko eta juridikoak ez...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARITZAREN BAIMENAK LORTZEKO PROZEDURA

  • Aurrez aurrekoa

  Foru errepideak defendatu eta erabiltzea hirugarrenen jardueren aurrean. Ebatzitako espedienteen tipologia: Baimenak, Salaketak, Zigorrak, Ondare eta Kalte Erantzukizuna.

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  KREDITU ERAGIKETEI BURUZKO BAIMENA EDO LOTESLEA EZ DEN NAHITAEZKO TXOSTENA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Finantza Zuhurtasun irizpideak betetzen ez dituzten eragiketetan kreditu eragiketei buruzko baimena edo loteslea ez den txostena, edo beteta ere: Ekitaldia aurrezki garbi positiboarekin...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  ESKUMEN BERRIAK GAUZATZEKO JASANGARRITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Finantza jasangarritasunari dagozkion irizpideen betetzeari buruzko txostena udalerriak berezko, delegatutako edo transferitutako eskumenen izaera ez duten jarduera, zerbitzu edo prestazioak...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  AHOLKULARITZA EKONOMIKO-KONTABILITATEKOA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Aholkularitza, Toki Erakundeen ekonomia-aurrekontu eremuan egindako kontsulten gainean. Toki Erakundeei kontabilitate eremuan aholkua ematea eta zuzentarauak egitea kontabilitate irizpide...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  INTEGRAZIO TXOSTENAK ETA EKONOMIA FINANTZA PUBLIZITATEA UDALNETEN BIDEZ

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Erakunde baten egoera ekonomikoa aztertzen duten integrazio txostenak argitaratzea eta hori besteen datuekin alderatzea. Aurrekontu likidatuen, zergen eta tasen argitarapena. Aurrekontu...

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  PLAN EKONOMIKO-FINANTZIEROAK EGITEAN ETA HORIEN JARRAIPENEAN LAGUNTZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  75.000 biztanle edo gehiago dituzten Bizkaiko hirietako ekonomi eta finantza planak onestea. Plan hauen sei hilabeteko jarraipena. Gainontzeko erakundeetan, plan ekonomiko-finantzieroak...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  UDALKUTXA ETA GIZARTEKUTXA FORU FUNTSEN KUDEAKETA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Udalerriak Udalkutxa eta Gizartekutxan duten parte-hartzea zehazteko informazioa eskatzea, udalerrien arteko banaketa eta kontura egindako emateak eta likidazioak Udalneten argitaratzea.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  ZERBITZU PUBLIKOEN KOSTU ERAGINKORRA KALKULATZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Tokiko zerbitzuen kostu eraginkorra kalkulatzea, likidazio datuetatik abiatuz eta, hala badagokio, aurreko ekitaldiari dagozkion onartutako urteko kontuetatik.

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  EKONOMIA MINISTERIOARI AURREKONTU EGONKORTASUN ETA FINANTZA JASANGARRITASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA BIDALTZEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Aurrekontu Egonkortasun eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikotik sortutako informazioa pilatu eta bidaltzea

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ERAKUNDEEN AUZIETAKO DEFENTSA

  • Aurrez aurrekoa

  Bizkaiko Toki Erakundeetako berezko administrazio kudeaketa jardunengatiko epaiketetako defentsa beraiek hala eskatuta, jurisdikzio guztietako Justizia Epaitegien aurrean, zigor jurisdikzioa...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALEAN ARAUAK ETA ADMINISTRAZIO JARDUNAK ARGITARATZEKO ZERBITZUA

  Bizkaiko Udaletako eta Toki Administrazioko gainontzeko erankundeen xedapenak, ebazpenak, deialdiak, hitzarmenak, jarraibideak, akordioak eta iragarkiak argitaratzea, baita beste korporazio edo...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  HIRIGINTZAKO PLANGINTZAKO ERREGISTROA

  Lurralde Historikoko udalerrietako indarreko plangintzaren arloko inskripzio, kontsulta eta ziurtagirien jaulkipena

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  HIRIGINTZAKO PLANEN INGURUMENEKO EBALUAZIOAREN HASIERAREN ESKABIDEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Ingurumeneko ebaluazioaren hasieraren eskabidearen tramitazioa Foru Aldundiaren ingurumeneko organoan

  Jarraitua

 • Planak, proiektuak eta txostenak idaztea

  HIRIGINTZA PLANEAMENDUAREN INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

  • Aurrez aurrekoa

  Ingurumen ebaluazioa hirigintza planeamenduan ingurumen eta iraunkortasun alderdiak barne hartzeko beharrezkoak diren ikerketa eta txostenek osatzen dute.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  INGURUMENEKO INFORMAZIOAREN ZERBITZUA

  • Aurrez aurrekoa

  Udalerriei ingurumen alderdi ezberdinen gaineko aholkuak ematea: Ingurumen informazio eskaerei arreta ematea. Bizkaiko informazio akustikoa: gida teknikoak, asistentzia eta udalerriekin...

  Jarraitua