Zerbitzu eta laguntzen katalogoa

59 emaitzak

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  ZERBITZU OSAGARRIAK

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Biscautik Fundazioak Tokiko Erakundeari beste zerbitzuetan emandako tresnak osatzen dituzten zerbitzu osagarri batzuk ematen dizkio. Hauek dira zerbitzu osagarri horiek: Erabiltzaileei...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  HIRIGINTZAREN ARLOKO KONTSULTAK

  • Aurrez aurrekoa

  Kontsultak eta txosten juridikoak eta teknikoak, hirigintzaren arlokoak, Bizkaiko udalek egiten dituztenak.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  IZAERA NAZIONALA DUTEN TOKI ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOENTZAT ERRESERBATUTAKO LAN-POSTUEN HORNIKUNTZA: GAITASUN NAZIONALA DUTEN FUNTZIONARIOEN ALDI BATERAKO BATZORDEAK

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Izaera nazionaleko gaitasuna duen funtzionarioaren hutsegite, gaixotasun edo legezko edo arauzko abstentzioaren kasuan, interesa duen Korporazioak hala eskatuta, Administrazio Publikoko eta...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Su itzaltze eta salbamendu zerbitzua ematea Bizkaiko udalerriei. Zerbitzuak 8 parkeko sarea dauka (Artaza, Urioste, Zalla, Derio, Gernika, Markina, Iurreta eta Basauri), edozein gorabehera 20...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  SUTE ETA LARRIALDIEN PREBENTZIO, AHOLKULARITZA ETA SENTSIBILIZAZIO ZERBITZUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Prebentzio, aholkularitza eta sentsibilizazio zerbitzuak: Aholkularitza Udal Larrialdi Plana egitean/eguneratzean. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra eta Barne Erreforma Plan Bereziak...

  Jarraitua

 • Ondasun, ekipo eta hornikuntzen hornidura

  GELAK ETA MUSEO ESPAZIOAK ALOKATZEA EDOTA EMATEA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  BizkaiKOAk udalerrien esku jartzen ditu (alokairu edota emate erregimenean) elementu material ezberdinak, hala nola, erakusleihoak, panelak, idulkiak, etab, erakusketak edota aurkezpenak...

  Jarraitua

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  FAKTURA ELEKTRONIKOKO PLATAFORMA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Faktura Elektronikoaren Sarrera Puntu Orokorra” Moduluak BiscayTIK Fundazioak hornitzen dituen gainontzeko moduluekin integratzeko aukera ematen dioten mekanismoak ditu. Besteren artean,...

  Jarraitua

 • Online prestakuntza plataforma

  E-LEARNING PLATAFORMA

  • Elektronikoa

  Heziketa Biscaytik sareko plataforma bat da, eta BiscayTIK Fundazioak udal guztiei eskaintzen die sareko prestakuntzarako plataforma gisa. Horrela, aurrez aurrekoa ez den prestakuntza sustatu nahi...

  Jarraitua

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  KONTRATAZIO ELEKTRONIKORAKO PLATAFORMA

  • Elektronikoa

  BiscayTIKek Bizkaiko Lurralde Historikoko tokiko entitateen esku jartzen duen lizitazio elektronikoetarako plataformaren helburua da Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea...

  Jarraitua

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  MERKATARITZA ETA TURISMO PLATAFORMA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Turismo eta merkataritza plataforma hiriko turismoa eta merkataritzaren publizitatea egiteko web orria da, jarduerak, informazio baliagarria, ostatuak, jatetxeak, tabernak, mapa interaktiboak,...

  Jarraitua

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  GAM - UDAL ADMINISTRAZIO KUDEATZAILEA - BACKOFFICE APLIKAZIOEN ZERBITZUA

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Udal Administrazio Kudeatzailea: Toki Administrazioaren barne kudeaketarako erreminta informatikoa, izapide telematikorako jauzia emateko oinarri dena. BiscayTIKen oinarrizko helburuetako bat da...

  Jarraitua

 • Informazio eta kudeaketa sistemen garapena eta mantentzea

  EGOITZA ELEKTRONIKOA - IZAPIDETZE TELEMATIKOKO WEB ATARIEN ZERBITZUA

  • Elektronikoa

  Web atarien edukien kudeketa sistemak Tokiko Erakundeei euren edukiak mantentzeko aukera ematen die, BiscayTIK-en laguntzarik gabe eta ezagutza informatiko aurreratuen beharrik gabe. Tresna komun...

  Jarraitua

 • Zerbitzu eta jarduerak egitea

  KIROL EKIMENEN GAINEKO INFORMAZIOA

  Garrantzia duten kirol gai eta ekimenen gaineko informazio publikoa. Kirol topaketaren ataria da, Bizkaiko Foru Aldundiaren Zerbitzuaren orritik eskuragarri dagoena, kirol munduarekin...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  KOLESTEROLAREN IBILBIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA

  Kolesterolaren ibilbideei buruzko informazio publikoa. 10.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerrietako “Kolesterolaren ibilbideak” izeneko 155 ibilbideren hasierako fasearen analisiaren...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  DATU-BASEETARAKO SARRERA

  • Aurrez aurrekoa

  Aranzadi datu base orokorrean sartzea.

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  AHOLKULARITZA JURIDIKOA

  • Aurrez aurrekoa

  Ondorengoarekin lotutako aholkularitza juridikoa: Toki Erakundeek udal eskumenekoak diren gaiekin lotuta eskatutako txosten eta irizpenak igortzea. Edozein pertsona fisiko edo juridikoak,...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  UDALERRIEI AHOLKULARITZA EMAN

  Eskatzen duten udalerriei aholkularitza juridiko eta ekonomiko-finantzieroarekin lotutako gaietan lagundu, eta kirolaren eremuan euren interes eta eskumenetan eragina duten gaien gaineko...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  BERDINBIDEAN BIZKAIA

  • Aurrez aurrekoa

  Berdinbidean Bizkaia emakume eta gizonen berdintasun eremuko dinamizazio eta aholkularitza zerbitzua da, eta emakume eta gizonen arteko berdintasun eremuan ekintza estrategikoak garatzeko...

  Jarraitua

 • Ondasun, ekipo eta hornikuntzen hornidura

  BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN BIDAIARIEN AUTOBUS LINEA ERREGULAR BERRIEN GERALEKUAK EZARTZEA

  • Aurrez aurrekoa

  Bizkaibusen geraleku berriak eta bertan hiri-altzariak jartzeko aukera aztertzea, udalak aurretiaz eskatzen duen kasuetan. Onartzen bada, geraleku berria ezarriko da eta markesinak, seinale...

  Jarraitua

 • Asistentzia eta aholkularitza

  IZAERA NAZIONALA DUTEN TOKI ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOENTZAT ERRESERBATUTAKO LAN-POSTUEN HORNIKUNTZA: BAPATEKO IZENDAPENAK, PILAKETAK, ZERBITZU BATZORDEAK, BITARTEKOEN IZENDAPENAK ETA HORNIKUNTZA LEHIAKETAK

  • Elektronikoa
  • Aurrez aurrekoa

  Uztailaren 29ko 1732/94 Errege Dekretuaren Bosgarren Xedapen Osagarriaren arabera, Legezko Testu berdinaren 13. artikuluarekin eta hurrengoarekin lotuta, izaera nazionaleko gaitasuna duen Toki...

  Jarraitua