JARAUNSPEN BAT IZAPIDETZEA Kausatzailea Bizkaian ez da bizi izan aurreko azken urtean

Kausatzailea ez bada Bizkaian bizi izan, Bizkaiko Foru Ogasunak ez du eskumenik zerga ordainarazteko. Oinordetzen gaineko zergaren 4/2015 FAren 3. artikuluak ezartzen du hildako pertsona hil aurreko azken urtean egin gehiago bizi izan bada, data batetik bestera zenbatuta, Euskadin (eta Euskadiren baruran Bizkaian), Bizkaiko Foru Ogasunak eskumena izango duela.

Bizkaian ordaindu behar dituzte zergak:

  • Ondasunak edo eskubideak dituzten hildako pertsonen jaraunsleek edo legatu-hartzaileek, betiere hildako pertsonak ohiko bizilekua Bizkaian izan badu heriotza-datan.
  • Hildako pertsona aurreko 5 urteko aldian egun kopuru gutxiago egon bada Euskadin, heriotza-datatik hasita, lurralde erkidekooinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren indarreko arauak aplikatuko dira, ez Bizkaikoak.

Deitu, eta zure zalantzak argituko dituguz

946 125 500