Eusko Jaurlaritza

Sailak - Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Jarduera-esparruak eta eginkizunak

 1. Instituzioen arteko, Legebiltzarrarekiko eta Arartekoarekiko harremanak.
 2. Jaurlaritzaren Idazkaritza
 3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 4. Toki Administrazioaren arloan legeek eta araudiek Jaurlaritzari esleitzen dizkioten administrazio-egitekoak.
 5. Araubide orokorreko elkarteal, fundazioak eta elkargo profesionalak (babeslaritza, erregistroa).
 6. Berrikuntza publikoa, bereziki Administrazio eta gobernu elektronikoak, gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta akzio publikoan gobernu ona.
 7. Euskal administrazio publikoen antolaketa eta prozeduraren araubidea.
 8. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Zentrala.
 9. Barne-araudia kontrolatzea; lege-garapenaren alorrean jardutea, Euskal Zuzenbide Zibila zaindu, egokitu eta garatzea barne.
 10. Autonomiaren garapen-politika eta, horretarako, sailen jarduna koordinatzea.
 11. Euskadiko Autonomia Estatutua defendatzea.
 12. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioen kide anitzeko organo aholku-emaile gorena.
 13. Giza baliabideen politika, kalitatezko eta garapen etengabean dauden zerbitzu publikoetatik eratorritako beharrizanei erantzuteko.
 14. Langile lan-kontratukoen eta funtzionarioen ordezkariekin harremana eta negoziazioa.
 15. Langileen eta zerbitzuen arloko Ikuskaritza Nagusia.
 16. Administrazioaren eraikin eta egoitzei buruzko politika.
 17. Zerbitzuen kudeaketa, artxibo-sistema eta argitalpena.
 18. Informazio-sistemak, telefonía, sareen azpiegitura eta zerbitzuen edo telekomunikazioen sareak.
 19. Saileko gainerako organoei laguntza, saileko arlo guztiei dagozkien gaietan.

Ekin lanari!