Urteko kontratazio plana

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak (272 EAO, azaroaren 9koa). 9/2017 Legearen 28.4. artikuluan xedatzen denez, sektore publikoko erakundeek kontratazio publikoaren jarduera aurrekontu-ekitaldi batean edo urte askotarako aldietan garatzeko programatuko dute. Horretarako, Kontratazio Planean, gutxienez, erregulazio harmonizatuko kontratuak jasoko ditu. Zentzu horretan, Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak Bizkaiko Foru Aldundiko 2022. urteko kontratazio-plana onartu zuen 2021ko abenduaren 14an.