2020(e)ko martxoaren 17(a) 12:07

Bizkaiak zergen arloko neurri bereziak ezarri ditu Covid-19 birusak Lurraldeko ekonomian edukiko duen eraginari aurre egiteko

Ogasuna eta Finantzetako Saila

Koronabirusaren hedapena gelditzeko ezarri diren murrizketek gizartean eta ekonomian nolako ondorioak edukiko dituzten oharturik, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat neurri ezarri ditu zergen arloan bizkaitarren likidezia hobetzeko (batez ere mikroenpresena, ETEena eta langile autonomoena) eta kutsadurak ekonomiako sektore ahulenetan edukiko duen eragina are kaltegarriagoa izatea eragozteko. Zergen arloan dauzkan eskumenez baliatuz, Aldundiak mugatu, eten edo atzeratu egin ditu martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean sortzen diren zerga-betebeharrak: zergen ordainketak eta autolikidazioak eta aitorpenak aurkeztea. Epealdi hori luzatu egin daiteke larrialdiaren arabera.

Gaur, martxoaren 17an (asteartea), Aldundiko Gobernu Kontseiluak 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea onetsi du; gero Batzar Nagusietara bidaliko da, berrets dezan. Honako neurri hauek ezartzen ditu zergen arloan :

 1. Prozedurak eten edo luzatu

  Ekainaren 1era arte atzeratu da 2020ko martxoaren 16tik aurrera ofizioz hasi beharreko zerga-prozeduren hasiera. Atzerapen honek ez du eraginik edukiko zehapen-prozeduretan, ofiziozko konpentsazioetan, enbargoetan eta pertsona fisikoen gaineko zergaren likidazio-proposamenetan.

  Ekainaren 1era arte luzatu da autolikidazioak eta aitorpenak norberaren borondatez aurkezteko epealdia. Nolanahi ere, luzapen hau eza zaie aplikatuko Foru Ogasunaren egoitza elektronikoan nahitaez izapidetu beharrekoei.

  Ekainaren 1era arte atzeratu da zergadunek eskatuta hasi beharreko zergen arloko jarduketak egiteko epealdiaren hasiera. Atzerapen hau ez zaie aplikatuko nahitaez baliabide telematikoen bitartez aurkeztu beharrekoei.

 2. Epealdiak luzatu

  Otsaileko autolikidazioak norberaren borondatez aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 2020ko apirilaren 14era arte luzatu da.

  2020ko martxoaren 16tik aurrera mugaeguneratzen diren likidazioen emaitzako kopuruak ordaintzeko epealdia egutegiko hamabost egun luzatu da.

 3. Zergen arloko prozeduren izapideak eten

  Zergen arloko prozedura guztiak eten egingo dira 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean; halaber, zergen arloan eragina duten dokumentuak, aurrekariak edo informazioa jasotzeko banakako errekerimenduei erantzuteko epealdia ere eten egingo da aldi horretan.

 4. Zergen ordainketa geroratu

  Gerorapen berezia onetsi da langile autonomoen, mikroenpresen eta enpresa txikien zergen arloko zorretarako. 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean norberaren borondatez aurkeztu eta ordaindu beharreko zorrak bermerik jarri gabe eta berandutze-interesik sortu gabe geroratu ahal izango dira. Zor horien ordainketa hiru hilabetez etengo da borondatezko epealdia amaitu ondoren; gero, kopuru bereko hileko sei kuota ordaindu beharko dira.

  Langile autonomoek eta enpresa txikiek eta mikroenpresek honako zerga-zor hauen ordainketan ere aplikatu ahal izango dute gerorapen berezi hau: Administrazioak likidatu ondoren norberaren borondatez 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean ordaindu beharreko zerga-zorrei. Zor hauek aurreko zenbakian azaldu den modu berean ordainduko dira.

 5. Indarreko gerorapenak

  Hilabete geroratu da ordaintzeko epealdia luzatuta duten zorren martxoko ordainketa. Beraz, martxoaren 25ean Ogasunak ez ditu kobratuko kopuru horiek, eta ondoko ordainketa guztiak ere hilabete atzeratuko dira. Neurri honek ez du sortuko berandutze-interesik.

 6. Langile autonomoen PFEZen ordainketa zatikatuen ordainketa eten

  Jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoek ez dute edukiko PFEZen 2020ko lehen eta bigarren hiruhilekotako autolikidazioak egin beharrik, ez eta horien emaitzako ordainketa zatikatuak ere. Neurri honek zuzeneko onura ekarriko die 35.000 zergadun ingururi; konturako bi ordainketa horien ondorioz Ogasunak 40 bat milioi euro jasoko lituzke.

Itzulketak, bermatuta

Neurri hauez gainera, eta helburu berarekin (enpresen eta langile autonomoen likidazioa bultzatzea), Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak datozen hiletan egin beharreko itzulketak bermatzen ditu eta, ahal duela, aurreratu egingo ditu.

Maiatzaren 31ra arte Foru Ogasunak 224 milioi euro emango dizkie Bizkaiko enpresei eta langile autonomoei BEZaren itzulketengatik.

PFEZi dagokionez, Errenta 2019 kanpainaren hasierarekin batera, Foru Ogasuna maiatzeko lehen astean zerga horren itzulketak egiten hasiko da; guztira, 431 milioi euro baino gehiago itzuliko ditu.

Zergadunen arreta

Zergadunen arreta dela eta, Foru Ogasunak gogorarazi nahi du izapide guztiak baliabide telematikoen bidez egin daitezkeela BizkaiBai egoitza elektronikoan. Hain zuzen ere, Ogasunak sendotu egin du telefono bidez ematen duen zergen arloko arreta; hona datuak: 946 125 500; ordutegia: 08:30 - 19:00 eten gabe, astelehenetik ostiralera.

Errentaren kanpainan Foru Ogasunak web eta telefono bidezko arreta-zerbitzuak mantenduko ditu; aldiz, bertatik bertarako arreta-zerbitzuak kasuan kasuko inguruabarretara moldatuko dira (aldaketak berehala jakinaraziko dira).

Egin zaitez Bizkaia egiten newsletter-en harpideduna

Hileroko buletina, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuko albisteekin eta informazio nabarmenarekin.

Egon egunean Bizkaiko berrikuntza eta proiektu guztien inguruan: kultur jarduerak, azpiegitura berriak, laguntzak eta askoz gehiago.

(*) duten esparruak nahitaez bete behar dira

Sartu balio duen e-mail bat, adibidez: adibidea@adibidea.com

Datuak Babesteko Lege ofiziala onartu behar duzu

Harpidetza hau bat dator DBEOarekin, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa honako hau da:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA KONTAKTUA:

Komunikazio Zuzendaritza Nagusia

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

TRATAMENDUAREN HELBURUA:

Bizkaitarren Egiten: newsletter.

ESKUBIDEAK EGIKARITZEA:

interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzake datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko eta banakako erabaki automatizatuak ez hartzeko eskubideak, Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari zuzendutako idazki baten bidez. Honako helbide honetan aurkez daiteke:

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus.
 • Bizkaiko Foru Aldundi Erregistro Nagusia (Laguntza Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Bulegoa: Diputazio kalea 7, 48008 Bilbao).
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta emateko Eskualdeko Bulegoak.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorrak.
 • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako tokiak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu hemen

Kargatzen...