2020(e)ko urriaren 07(a) 10:58

580.000 aitorpen jaso dira eta 427,5 milioi itzuli dira errenta-kanpaina ixtean

Ogasuna eta Finantzetako Saila

Foru Ogasunak irailaren 30ean amaitu zen Errenta Kanpainaren behin-behineko balantzea aurkeztu du; kanpaina hori Covid-19ren ondorio ekonomikoei aurre egiteko konfinamenduaren aurrean hartu diren aparteko eta ezohiko neurriek markatu dute. Zergadunen erdiak baino gehiagok ontzat hartu dituzte Ogasunak egin dituen proposamenak, eta hiru zergadunetatik batek Internet bidez egin du bere aitorpena. Errenta aitorpena finantza entitateetan egiteko zerbitzua zergadunen %11k erabili du.Ondarearen gaineko Zergaren kanpainan 7.438 autolikidazio positibo aurkeztu dira, 80 milioi euroko emaitzarekin.

José María Iruarrizaga eta Iñaki Alonso

Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantza diputatuak 2019ko Errenta eta Ondare kanpainaren behin-behineko balantzea aurkeztu du. Kanpaina hori maiatzaren 2an hasi eta irailaren 30ean amaitu zen. Ohiz kanpoko kanpainatzat jo du, Covid-19ak konfinamenduan zehar hasi zelako, eta egoera horren aurrean, Foru Ogasunak aparteko laguntza-zerbitzuak ezarri ditu zergadunarentzat, eta bai likideziari laguntzeko ere, batez ere pandemiak alor ekonomikoan kalteak eragin dizkien pertsonentzat. Ildo horri jarraikiz, Foru Ogasuneko langileek, banku-erakunde laguntzaileek eta herritarrek egin dituzten ahaleginak eta erakutsi duten konpromisoa eskertu du, zeren eta kanpaina arazorik gabe igaro baita.

Errenta kanpainaren emaitza orokorrak

Bizkaiko zergadunek 579.740 autolikidazio aurkeztu dituzte.

399.631 aitorpeni (hamarretik zazpiri) 427.458.174 euroko zenbatekoa itzuli behar izan zaie (zergadunaren aldeko zenbatekoa). Batez besteko itzulketa 1.070 eurokoa izan da.

180.109 aitorpenek kopururen bat ordaindu behar izan dute (Ogasunaren aldeko zenbatekoren bat), 352.465.636 euro guztira. Batez besteko diru-sarrerak 1.957 eurokoak izan dira.

Emaitza horiekin, Foru Ogasunerako kanpainaren azken balantzea -74.992.539 eurokoa izan da.

Kenkari sozialak

Errenta-kanpaina honetan, zergadunek 605.555.699 euro murriztu dituzte PFEZren kuotak, PFEZren Foru Arauan erasotzen diren kenkari sozialak erabili baitituzte, jarraian zehazten den moduan:

  • 216.372 pertsona, guztira 136.224.515 euro.
  • 6 urtetik beherakoak: 59.430 pertsona; guztira, 14.494.471 euro.
  • 65 urtetik gorakoak: 109.641 pertsona; guztira, 67.872.663 euro.
  • Ezgaitasuna eta mendekotasuna: 66.619 pertsona, 74.288.241 euro.
  • Ohiko etxebizitzaren alokairua: 37.085 pertsona 38.838.003 euroren truke.
  • Ohiko etxebizitzan egindako inbertsioa: 175.710 pertsona, 164.772.876 euroko.
  • BGAE, mutualitate eta pentsio-planei egindako ekarpenak: 171.061 pertsona, guztira 109.064.930 euro.
Ohiz kanpoko neurriak Covid-aren aurrean

Iruarrizagak Foru Ogasunak hartu dituen neurriak berrikusi ditu, kanpaina ahalik eta hobekien egin zedin Covid-19ak eragindako pandemiaren ondoriozko ziurgabetasun- eta murrizketa-egoera latz honetan.

Horren harira, zergadunen likidezia bultzatzeko asmoz, errenta-kanpaina honetan itzulketak ahalik eta gehien aurreratu direla esan du, ia berehalako itzulketak izan baitira. Aitzitik, Ogasunari egindako ordainketak kanpainaren azken egunera arte atzeratu dira. Ordainketa zatikatua egitea erabaki dutenek azaroaren 30ean ordainduko dute bigarren epea.

Zergadunarenganako laguntza mailari eusteko, Foru Ogasunak errenta eta ondarearen kanpaina bost hilabetera arte luzatzea erabaki zuen, Ogasuneko bulegoetan edo banketxeetan zuzeneko laguntza zerbitzuez baliatzeko aukera bermatze aldera. Horrezaz gainera, telefono bidezko laguntza zerbitzua ere indartu da.

Online izapideak egitea errazte aldera, BAK gakoa aktibatzeko zerbitzu bat ere zabaldu da, bai eta EAEko administrazioekin online izapideak egiteko beharrezkoa den identifikazio digitalerako bitartekoa ere, NANa eta pasahitza dituena. Foru Ogasunaren kasuan, izapide guztiak bere atari elektronikotik egin daitezke. 56.675 pertsonak aktibatu dute BAK gako bat kanpaina honetan. Oraindik halakorik ez dutenek Errenta gakoekin aktibatu dezakete, edo aktibatzeko gako bat eskatu, Ogasunaren webgunetik edo telefonoz.

Aurkezpenak aurkezteko modalitateak

Errenta-kanpaina honetan, aitorpenak aurkezteko bide nagusia Ogasunak zergadunei egindako zirriborroak berrestea izan da. Zirriborro horiek aurkeztutako autolikidazioen % 55 izan dira, 316.665 aitorpen guztira. Modalitate honetan sartzen dira ‘Errenta Etxean’ eta ‘Errenta Web’ izeneko proposamenak, bai eta aurten aktibatutako aitorpenak egiteko ezohiko zerbitzua ere; zerbitzu horretan lehentasuna eman zaie covid-19aren ondorioz EABEE edo EES egoeraren batean dauden pertsonei eta 20.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten pertsonei.

Hala, Ogasunak egin duen zirriborrotik abiaturik, aitorpen gehien jaso dituen kanpaina bilakatu da, iaz baino % 18 gehiago.

Halaber, % 6 hazi da zergadunek berek egindako aitorpenen kopurua, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun Sailaren errenta-webgunean eskura duten laguntza-programa erabiliz. Hiru adierazpenetatik bat horrela aurkeztu da, halako moldez non guztira 200.163 aurkezpen egin baitira.

Hirugarren aurkezpen-bidea finantza-erakunde laguntzaileak izan dira, eta 62.912 pertsonak erabili dute aitorpena egiteko bitarteko hori. Iazkoaren erdia izan dira, eta, horrenbestez, zerbitzu hori aitorpenen % 11rako baino ez da erabili.

Zergadunari laguntzeko zerbitzuaren datuak

Covid-19ak eragin duen pandemiak zuzeneko eragina izan du Foru Ogasunak zergadunari eskaintzen dizkion laguntza-zerbitzuen hedapenean. Kanpainako lehen hilabetean Aldundiaren bulegoen itxiera konpentsatzeko eta horietarako sarbideak mugatzeko, telefono bidezko arreta areagotu egin da; hain zuzen ere, kanal horren bidez iazko kontsulten bikoitza artatu da; Internet bidezko arreta ere azpimarratu behar da, hamar aldiz biderkatu baita. Kanal guztiak batuta, Foru Ogasunak 437.282 erantzun eman dizkie herritarren kontsultei, hau da, iaz baino % 63 gehiago.

Aurrez aurreko arreta: apirilaren 25etik irailaren 30era bitartean, 13.841 pertsona artatu dira Ogasuneko bulegoetan. Iaz baino % 77 gutxiago da, orduan 60.583 pertsona artatu baitziren.

Telefono bidezko arreta: apirilaren 25etik irailaren 30era arte 393.712 izapide edo kontsulta artatu dira. Errentarekin lotutako telefono bidezko arretak iaz aldi berean baino % 91,5 gehiago izan dira  (205.612).

Internet bidezko arretak: apirilaren 25etik irailaren 30era 29.729 kontsulta eta izapide ebatzi dira kanal honen bidez. 2019an baino % 1.012 gehiago erabili da, iaz 2.674 kasu izan baitziren.

Ondarearen gaineko Zergaren kanpaina

Errentaren Kanpainarekin batera, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko kanpaina ere garatu da. Aldi horretan, 7.438 zergadun bizkaitarrek autolikidazioak aurkeztu dituzte, hots, guztira 80.029.602 euro. Hainbestez, zerga horri dagokionez, 10.760 euro ordaindu dira batez beste.


Argazkiak


Bideoak


Audioak