2020(e)ko apirilaren 28(a) 11:30

Bizkaiak zergen arloko neurri batzuk onetsi ditu COVID-19 birusak sortu duen osasun-larrialdiaren ondorio ekonomikoak arintzeko

Ogasuna eta Finantzetako Saila

Foru Aldundiak abian ipini du zergen arloko aldi baterako ezohiko neurrien bigarren multzoa; neurri hauen helburua osasun-larrialdiak eta beraren ondoriozko krisi ekonomikoak eragin dituzten ondorioak arintzea da. Hain zuzen ere, epealdiak malgutzen dira zergadunek zergen araudian ezartzen diren kenkariak eta beste onura batzuk errazago aplikatu ahal izateko.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak zergen arloko ezohiko neurrien bigarren multzoa onetsi du COVID-19 birusak sortutako osasun-larrialdiari aurre egiteko. Apirilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileak ezartzen dituen neurri berri hauen xedea da osasun-larriak edo beraren ondoriozko krisi ekonomikoak eragotzi ahal dituzten zerga-epealdiak malgutzea. Martxoaren 17an onetsi ziren neurrien osagarriak dira; orduko neurrien helburu nagusia zen langile autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei likidezia edukitzen laguntzea beren zerga-betebeharrak atzeratuz.

Neurriak bihar (apirilaren 29a, asteazkena) agertuko dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Nolanahi ere, dagoeneko ezarri dira www.bizkaia.eus web orrian, eta BizkaiUP aplikazioaren bitartez ere azter daitezke (aplikazio horretan koronabirusak sortutako larrialdiari buruzko informazio zehatza biltzen da, eta Bizkaiko Foru Aldundiak ezartzen dituen neurri bereziak ere bai).

Malgutasuna hainbat zerga ordaintzeko

Aldundiak gaur onetsi dituen neurriak aldi baterako dira; errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren arautegian eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezartzen diren epealdiei eragiten diete.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokionez, ohiko etxebizitzaren tratamenduaren inguruko epealdiak aldatzen dira: besteak beste, etxebizitza-kontuen epealdia, ohiko etxebizitzan berrinbertitzeko epealdia eta eraikitzen ari dela erosten den ohiko etxebizitzako obrak amaitzeko epealdiak luzatzen dira.

Sozietateen gaineko zerga dela eta, mikroenpresek eta enpresa txikiek aitorpena aurkezteko epealdia luzatzen da. Gainera, 64.bis artikulua, ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeari buruzkoa, aplikatzeko epealdiak malgutzen dira. Azkenik, zergadunek epealdi luzeagoa edukiko dute berrinbertitzeko eta inbertsioak gauzatzeko.

Halaber, gaur onetsitako foru dekretu arauemaileak berrikuntza bultzatzeko Europako funtsen eta jarduera ekonomikoaren finantzaketa eta ekoizpen-kapitalizazioa bultzatzeko Europako funtsen tratamenduaren epealdiak ere aldatzen ditu (denen inbertsio-aldia luzatzen du), eta berrikuntza bultzatzeko maileguen gabealdia luzatzen du.

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergara etorrita, tasa murrizturi heldu ahal izateko ohiko etxebizitza okupatzeko ezarritako epealdia luzatzen da, eta zerga honen kargatik salbuesten dira COVID-19 birusaren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko ezohiko presako neurriei buruzko 8/2020 Errege Lege-Dekretuaren itzalpean egiten diren mailegu-berritzeak formalizatzeko eskriturak.

Azkenik, 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileak gaikuntza ematen dio Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuari zordun handien zerrenda noiz argitaratuko den zehazteko. Zerrenda hori argitaratzeko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezartzen diren jakinarazpen-prozedurak eta alegazio-prozedura bete beharko dira.