COVID-19 BIRJINETXE ETA IGURCO UMBE ERREFERENTZIA-UNITATEETARAKO PROFILAK ETA SARBIDEA

Egungo testuinguruan, egoitza-zentroetan eta zentro soziosanitarioetan bizi diren pertsonak oso kalteberak dira beren adinagatik eta/edo patologia kroniko ugari pilatzeagatik, eta kasu askotan, ospitalezerbitzu batera lekualdatzeak berez ez du pronostikoa aldatzen; gainera, ondorio negatiboak izan ditzake pertsonarentzat berarentzat, eta, gainera, gaixotasuna kontrolik gabe transmititzea eragin dezake.

Testuinguru horretan, helburu egokienak hauek izan daitezke: koronabirus-kasuei arreta eskaintzea behar bezala egoitza-zentroetako eta zentro soziosanitarioetan eta asistentzia-maila hori jasoko ez duten kasuak ospitaleetara bideratzeak izan ditzakeen ondorio negatiboak minimizatzea edo gutxitzea.

Helburu horiek betetzeko, funtsezkoa da detekzio goiztiarra eta infekzioaren hedapenari eustea zentroetan, bai eta osasun-arretan laguntzea ere.

Baina, horrez gain, ezinbestekoa da tarteko mailako unitate espezializatuak eta soziosanitarioak antolatzea, berez gizarte-baliabideen sarean jasangarriak ez diren eta ospitaleko arretaren onurarik jasoko ez luketen koronabirus bidezko infekzio-kasuak artatzeko.

Hori dela eta, unitate horiei buruzko informazioa erantsi dugu.

UNITATE ESPEZIALIZATUAK

Plazen hornidura

Bi unitate izango dira, bata Bilbon eta bestea Erandion, guztira 184 plazarekin

Unitate horiek zein pertsona-motari dauden zuzenduta, pertsona horien ezaugarriak:

Pertsonek honako irizpide hauek bete beharko dituzte:

 • Bizkaiko egoitza-sarearen erabiltzaile izatea.
 • COVID-19 positiboa edukitzea, kutsakortasun-fasean.
 • Eta, gainera, irizpide hauetakoren bat betetzea:

  Egoitza-zentroetatik bideratzeko

  • Irizpide klinikoa. Konplexutasun kliniko ertain-larria, tratamendu mediko eta zainketa-tratamendu intentsiboagoa eskatzen duena, baina ospitaleratzea eskatuko lukeen egoera kritikoan egon gabe. Oro har, ezaugarriak horiek dituzten pertsonen kasu guztiak erreferentziako unitatearekin adostu behar dira, deribazio eta tratamendu intentsiboagoa izateko, ospitaleratzerik gabe.
  • Irizpide epidemiologikoa. PCR COVID-19 positiboa duten egoiliarrak, berez dituzten dimentsioagatik edo baliabideengatik isolamendu eraginkorra ziurtatu ezin duten egoitzetan, etxeko isolamenduaren premisetatik abiatuta.

  Ospitale-zerbitzuetatik bideratzeko

  • Irizpide epidemiologikoa. COVID-19 positiboa kutsakortasun-fasean, alta egoitza-baliabide batera bidera daitekeenean, baina baliabide horrek ez ditu beharrezko segurtasun- eta isolamenduirizpideak betetzen. Oro har, altak jatorrizko baliabideetara bideratu behar dira, baina altak hartzeko ezintasun arrazoitu bat balego, erreferentziako unitatera bidera litezke.
  • Irizpide klinikoa. Estres handiko eta ospitaleko baliabideak gainditzen diren egoeretan. 19 paziente positiboa kutsakortasun-fasean, konplexutasun ertaineko klinika-egoera larri batekin edo egoera aringarrian.

Sarrera

Erreferentzia-unitateek sarbide bateratua izango dute 184 oheetarako, baina antolamenduari dagokionez, osasun-eremuen araberako sektorizazioa plantea daiteke, eskariak antolatzeko. Nolanahi ere, gainezka egiten duenean, sektorizazio hori ez da hermetikoa izango.

Sartzeko, mezu bat bidali behar da posta-helbide honetara: unidades.sociosanitarias@bizkaia.eus

Mezu horrek informazio hau jasoko du:

 • Azalpen laburra, egoitza-zentroko egoera zehatzari zergatik ezin zaion erantzun azaltzeko
 • Harremanetarako pertsona eta harremanetarako telefono-zenbakia

Eskaera berehala izapidetuko da, eta planteatutako arazoari konponbide bat ematen saiatuko da, gehienez ere 4 orduko arrazoizko epean.

Larrialdiko kontsulta puntualetarako harremanetarako telefono zenbakia: 94 406 7280.

Garrantzitsua da kontuan hartzea ahal den guztietan pertsonak bizi diren egoitzan jarrai dezatela saiatu beharko garela. Beraz, bitarteko errekurtso hau ezin da jo egoitza-zentroetatik eta ospitaleetatik COVID-19 positiboa duten egoiliarren deribazio sistematikorako baliabidetzat.

Bizitzen ari garen urgentziazko egoeraren barruan, une bakoitzean arretarik egokiena ematen saiatuko gara, kudeaketa indibidualizatua eginez, osasunari, gizarteari dagokionez, eta betiere humanizazioaren ikuspegitik.

Profilak eta sarbidea (245KB)

ERREFERENTZIAZKO UNITATE SOZIOSANITARIOA COVID19 - SANTURTZI

Egungo testuinguruan, arrisku-egoeran dauden eta, gainera, koronabirusak eragindako infekzioa duten pertsonen behar soziosanitarioak areagotu egiten dira, bai etxean bertan bizi badira, bai egoitza-zentro batean bizi badira. Horregatik, ospitaleko alta hartu ondoren isolamenduan suspertze aldia egitera etxera itzuli  ezin diren pertsonen kasuetan ezinbestekoa da tarteko mailako unitate espezializatuak eta izaera soziosanitariokoak artikulatzea.

ETXERA ITZULTZEKO AUKERARIK GABE OSPITALEAN ALTA EMANDA ETAARRISKU-EGOERAN DAUDENEN COVID+ PERTSONENTZAKO UNITATE SOZIOSANITARIOA

Plazen zuzkidura

Santurtziko Itsasoko Etxean 22 logela eta gehienez 44 plaza dituen unitatea.

Orientatuta dagoen pertsonen profila

Pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • COVID19 positiboa kutsagarritasun-fasean.
 • Hauskortasun edo arrisku egoeran egotea (mendetasun arinaren edo mendetasun-arriskuaren egoera). Baloraziorik egin gabeko  egoerak ere berdinetsi egongo dira.
 • Arreta-laguntza intentsurik ez eskatzea.
 • Mugikortasun-arazo larririk ez izatea, oinez egiteko  gauza izatea.

Eta, gainera, isolamenduko susperraldia norberaren etxean egitea eragozten duten egoera hauetakoren bat gertatu behar da:

 • Ez dago zaintzailerik edo zaintzailea bera arrisku egoeran dago, eta ez dago zaintza hori bere gain har dezakeen beste pertsonarik.
 • Etxean arriskua duten osasun-egoeran dauden pertsonak bizi dira, eta ez zaie gaixotasuna kutsatu behar.
 • Zaintzaileren bat badago, pertsona horrek beste pertsona hauskor batzuk zaintzen ditu eta ezingo luke pertsona gehiagoren zaintza bere gain hartu.

Egonaldien iraupena

Egonaldiaren iraupena, betiere egoera klinikoak horretarako aukera ematen badu, 14 egunekoa izango da gehienez, eta Osasun Sailaren SARS-CoV-2 koronabirusa zaintzeko Protokoloaren 2020ko apirilaren 12ko berrikuspenean ezarritakoari egokituko zaio (4. puntua). "Covid-19 kasuak maneiatzea". Honela dio hitzez hitz:

-Ospitaleratzea behar izan duten kasu probableek eta egiaztatuek alta jaso ahal izango dute ospitaleko egoera klinikoak ahalbidetzen badu, nahiz eta PCRak positiboa izaten jarraitu, baina kasu horretan 14 eguneko isolamendua burutubeharko dute, ospitaleko alta hartu denetik zenbatuta, betiere sukarra eta koadro klinikoa amaitu zirenetik hiru egun igaro badira.