Parte hartzeko prozesuak

PROCESO PARTICIPATIVO LINEA 4 DE METRO

Euskal Trenbide Sarea Bilboko Metropoliko Trenbidearen 4. lineari buruzko informazio-azterlana egiten ari da. Linea horrek hiriburuko hegoaldeko auzoei eta Alonsotegiko udalerriari emango die zerbitzua.

BIZKAIKO ERREPIDEEN II. LPS

Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaiko Errepideen II. Lurralde-Plan Sektoriala prestatzen ari da. Plan hori plangintza-tresna bat da eta datozen urteetan Bizkaiko errepideetan mugikortasunaren erronkari erantzuna emateko aplikatuko diren xedapenak, helburuak, lehentasunak eta hobekuntzak ezartzen ditu.

HERRITARREN PARTAIDETZA ENKARTERRIKO PLAN ESTRATEGIKOAN

Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Enkarterriko udal guztien eta horien mankomunitatearen arteko lankidetza-konpromisotik abiatuta, eskualdeko ekonomia eta gizartea suspertzeko plan estrategiko bat definitzen ari da.

HERRITARREN PARTAIDETZA EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO PLAN ESTRATEGIKOAN

Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Ezkerralde-Meatzaldeko udal guztien arteko lankidetza-konpromisotik abiatuta, eskualdeko ekonomia eta gizartea suspertzeko plan estrategiko bat definitzen ari da.

UNAI REMENTERIAREKIN BILERAK

Bizkaiko Ahaldun Nagusi aukeratua izan nintzenetik, kaleko politikaria izaten jarraitzeko konpromisoa hartu nuen, ziur nagoelako gobernatzeko tresnarik onena hurbiltasuna dela. Horretarako, 2016ko azaroa eta 2017ko apirila artean hamar bilera egingo ditut herritarrekin Bizkaiko hamar eskualdetan, kontuak emateko, egiten ari garena eta egiten ari ez garena kontatzeko eta herritarrek esan nahi digutena aintzat hartzeko.

Bizkaiko kostaldean partaidetza plana

Bizkaiko Foru Aldundiak denbora darama Gaztelugatxeko San Joan garatu eta antolatzeko lanean; hala, turismo kokagune iraunkor eta ingurumenaren ikuspegitik babes bereziko gune bezala eredu orekatua bultzatzen ari da, bisitarientzat (bertakoak eta turistak edo txangolariak) esperientzia oroigarriak sortzeko.

FORU DEKRETUKO PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOKO IZAPIDEA, BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP BERREGITURATZEN ETA ARAUTZEN DUENA

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak, Bilbao Bizkaia Action Group arautu den indarraldi honetan lortutako esperientzia kontuan hartuz nahitaezkotzat jotzen du bere funtzionamendua eguneratzea.

Informazio gehiago

Otsailaren 23tik otsailaren 28ra irekita

Parte hartu

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ETA ERAKUNDE LAGUNTZAILE ONARTUEK KUDEATZEN DITUZTEN EHIZAGUNEETARAKO PREZIO PUBLIKOAK SORTZEKO FORU DEKRETUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOAREN EMAITZAK

Bizkaiko Foru Aldundiak eta erakunde publiko onartuek kudeatzen dituzten ehizaguneetarako erreferentziazko prezio publikoak sortzeko Foru Dekretuaren proiektuaren entzunaldi eta informazio publikoaren izapidearen emaitzak aurkezten dira.

EMAITZEN TXOSTENA

BIDESARIDUN ERREPIDE-AZPIEGITURAK ERABILTZEAGATIK EMATEN DIREN DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA

Foru dekretu honek onartzen duen diru-laguntzen programaren helburua zera da: laguntza bat ematea, 2018. urtean, Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren, zerga-egoitza bertan duten eta Bizkaiko Foru Aldundiaren bidesaridun azpiegituren erabiltzaile diren pertsona fisikoei.

Azaroaren 10etik 25era irekita.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN _/2018 FORU DEKRETU PROIEKTUA, _REN _(E)KOA. HONEN BIDEZ, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-BETEBEHAR FORMALAK ARAUPETZEN DITUEN ARAUDIA ETA FAKTURAZIO-BETEBEHARREI BURUZKO ARAUDIA ALDATZEN DIRA

Zenbait aldaketa egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Araudian zein Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian, BEZaren fakturazio-erregistroak elektronikoki bidaltzeko epeen arloko doikuntza teknikoak sartzeko.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu

BERRIKUNTZA ETA INBERTSIO AURRERATUA SUSTATZEKO 2I 2017 PLANAREN DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIAZKO KONTSULTARAKO IZAPIDEA

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak, Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza Nagusiaren bidez, uste du beharrezkoa dela Bizkaiko enpresa-sarean berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzea. Hori dela eta, komenigarritzat jotzen du gaur egunera arteko laguntza publikoen sistema egokitzea...Informazio gehiago

Parte hartu

EHIZA EGITEKO LIZENTZIA ETA MATRIKULEN TASARI BURUZKO ARAUDIA GARATZEN DUEN 180/2003 FORU DEKRETUA ALDATZEN DEN FORU DEKRETUAREN ENTZUTE PUBLIKOA

Ehiza egiteko lizentzia eta matrikulen tasari buruzko araudia garatzen duen 180/2003 Foru Dekretua aldatzen den Foru Dekretuaren  proiektua egiteko egin den kontsulta publikorako prozesua amaituta, entzunaldi publikorako epe bat irekitzen da, Bizkaiko herritarrek dekretuaren zirriborroari buruzko ekarpenak eta iruzkinak egin ahal izateko.

Uztailaren 3tik 18ra irekita.

Informazio gehiago

Parte hartu

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ETA ERAKUNDE LAGUNTZAILE GISA AINTZATETSITAKOEK KUDEATZEN DITUZTEN ZAINPEKO EHIZA-EREMUETAN ERREFERENTZIAKO PREZIO PUBLIKOAK FINKATZEKO AURRETIAZKO KONTSULTA

Bizkaiko Foru Aldundiak edo aintzatetsitako erakunde laguntzaileek kudeatzen dituzten zainpeko ehiza-eremuetan, modalitate zinegetikoen prezioak ezarri nahi dira. Argitalpen horrek orobat ahalbidetuko du zainpeko ehiza-eremuetako baimenen prezioak homogeneizatzea.

Prezio publikoak BAOn argitaratuta, eskaintzari zabalkunde handiagoa emango zaio ehizaren zaleen artean.

Ekainaren 1etik 16ra irekita

Dekretuaren zirriborroa

Parte hartu

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN INFORMAZIOA BEREHALA EMATEKO SISTEMA BERRIAREN FORU DEKRETUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA

BEZa itundutako tributua da eta Estatu osoan dauden arauak erabiltzen dira hura eraentzeko. Dekretu honen xedea da zergaren erregistro-liburuak BFAren egoitza elektronikoaren bidez egitean oinarritzen den kudeaketa-sistema berria arautzea. Horren ondorioz, ia berehala eman ahal izango dira fakturazio-erregistroak. Sistema berriaren helburua da iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztea eta datuak kalitatea hobetzea. Halaber, kostuak aurreztea eta eraginkortasuna handitzea ere ekarriko du, eta hori guztia onuragarria izango da Bizkaiko Lurralde Historikoko eragile ekonomiko guztientzat. Aurreikuspenen arabera, sistema 2018ko urtarriletik aurrera ezarriko da.

Maiatzaren 22tik ekainaren 6ra irekita

Dekretuaren zirriborroa

Parte hartu

ARAUDI BATZUK EUSKAL ZUZENBIDE ZIBILARI BURUZKO 5/2015 LEGERA EGOKITZEKO DEKRETUA

Bizkaiko Lurralde Historikoko tributu-sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egokitzeko 1/2017 Foru Arauan sartu diren neurrien ondorioz, aldatu egin behar dira zerga batzuen araudiak, hala nola oinordetza eta dohaintzen gaineko zergarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena eta ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergarena, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko tributu-sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legera egokitzeko Foru Arauarena ere.

Maiatzaren 30tik ekainaren15era irekita

Dekretuaren zirriborroa

Parte hartu

2005EKO EKAINAREN 21EKO 100/2005 FORU DEKRETUAREN BITARTEZ ONETSI ZEN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGEN ARLOKO ZEHAPEN-ARAUDIAN ALDAKETAK EGITEN DITUEN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUARI DAGOKION ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

EMAITZEN TXOSTENA

IZAERA PARTE-HARTZAILEKO KIROL JARDUERENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK NOLA EMAN ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN ENTZUTE PUBLIKOA

Izaera parte-hartzaileko kirol jarduerentzako diru-laguntzak nola eman antolatzen duen foru dekretuaren proiektua egiteko egin den kontsulta publikorako prozesua amaituta, entzunaldi publikorako epe bat irekitzen da, Bizkaiko herritarrek dekretuaren zirriborroari buruzko ekarpenak eta iruzkinak egin ahal izateko

Irekita Maiatzaren 17tik Ekainaren 1era

Dekretuaren zirriborroa

Parte hartu

LANERATZEA ETA ENPLEGUAREN KALITATEA SUSTATZEKO BERRIKUNTZA PROGRAMA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIAZKO KONTSULTA

Bizkaiko Foru Aldundiaren helburua da Bizkaiko gizartean berdintasuna, elkartasuna, gizarte-kohesioa eta enplegua bultzatzeko politika publikoak sortu eta sustatzea, eta, horretarako, zerbitzuak ematen dizkie egoera pertsonalaren, sozialaren edo familia-egoeraren ondorioz bizimodu duin eta betea garatzeko zailtasunak dituzten pertsonei. Zeregin horretan, arreta berezia jartzen du tratu txarren biktima diren emakumeen kolektiboan eta gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan geratzeko arriskuan dauden pertsonen kolektiboan. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak, orobat, enplegua eta herritarren lan-gaitasunak sustatzen ditu, eta giza garapen iraunkorra bultzatzen, generoaren, dibertsitatearen kudeaketaren eta lankidetza zein garapenaren arloko politiken bidez.

Parte hartu

TXEKEO TEKNOLOGIKOAK 2017 PROGRAMA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOAREN EMAITZAK

Foru dekretuaren entzute publikoaren prozesua amaituta, honen emaitzak aurkezten dira.

Emaitzak

BIZKAIKO GAZTEEEN INTERNETEKO GUSTUAK EZAGUTZEKO KONTSULTA

Kontsulta honen bidez, Bizkaiko Foru aldundiak  bizkaiko gazteen interneteko gustuak ezagutu nahi ditu (18 eta 29 urte bitarteko gazteak). Helburua da jakitea zein eduki eta ze informazio interesatzen zaien gure gazteei eta zeintzuk diren medio digital hoberenak Diputazioa haiei zuzentzeko modu zuzen eta eraginkor batean.

Parte hartu