Bizkaia
lurralde irekia

9. KONPROMISOA
Herritarrenganako arreta integralerako eredu berri bat abiaraztea