Bizkaia lurralde irekia

9. KONPROMISOA
Herritarrenganako arreta integralerako eredu berri bat abiaraztea

4. ARDATZA. Gobernu irekiaren garapen teknologikoari lotutako konpormisoak

Sail/talde arduraduna

Modernizaziorako Zuzendaritza, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Beste aktore batzuk

Gobernukoak
Untzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia
Zerbitzuen, Udal Harremanen eta Larrialdien Zuzendaritza Nagusia
Gainontzeko zuzendaritzak
Sozietate zibila, sektore pribatua
Bulegoak jarriko diren eskualdeetako herritarrak eta erakundeak (parte-hartze prozesuaren bidez)

Lortu nahi den egoera edo konpondu nahi den arazoa

Zenbait eskualdetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren arreta eta izapide presentzialetarako zerbitzuak urrun daude, eta hori oztopo izaten da administrazio hurbilagoa lortzeko.

Helburu nagusia

Foru-administrazioa eskualdeetako herritarrei gerturatzea, eta erosoago eta eraginkorrago bihurtzea haientzat izapideak.

Konpromisoaren deskripzio laburra

Arretarako zerbitzu integralak eskaini nahi dira, kanal anitzeko eskaintza baten bitartez, 24 orduz zerbitzuan dagoen leihatila bakarrarekin.

Aintzat hartu den OGP erronka

Zerbitzu publikoak hobetzea, eskualdeetako herritarrengandik hurbilago eta 24 orduz erabilgarri dagoen zerbitzuaren bitartez.

OGP balioak

Konpromiso hau bat dator OGP ekimenak administrazio hurbilagoa sortzeko eta burokrazia murrizteko dituen balioekin.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Arreta-zerbitzuen balorazio hobea lortu nahi da, kanal anitzeko tresna bat eskainita (presentziala eta online); Lurraldeko hainbat eskualdetan eskainiko da zerbitzu hori, eta izapideak egin eta informazioa jasotzeko -besteak beste- ez da beste bulego batzuetara joan beharrik izango.

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta egiaztatu daitezkeen helburuak Berria edo indarrean Hasiera-data Amaiera-data
Arreta-eredua definitzea eta proiektu pilotua prestatzea BERRIA 2015eko urria 2017ko abendua
Lehenengo bulegoa irekitzea BERRIA 2016ko urtarrila 2016ko abendua
Bigarren bulegoa irekitzea BERRIA 2017ko urtarrila 2017ko abendua
Pilotuen analisia eta behin betiko ereduaren zehaztapena BERRIA 2018ko urtarrila 2018ko abendua