Bizkaia lurralde irekia

2. KONPROMISOA
Bizkaiko Foru Aldundiaren datuak irekitzea

1. Ardatza: Gardentasunari eta datu irekiei lotutako konpromisoak

Sail/talde arduraduna

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia

Beste aktore batzuk

Gobernukoak
Modernizaziorako Zuzendaritza Nagusia
Aldundiaren sailak
Lantik
Biscaytik
Sozietate zibila, sektore pribatua
Datuen bererabiltzaileen komunitatea
Enpresak
Infomediarioak

Lortu nahi den egoera edo konpondu nahi den arazoa

Une honetan ez dago datu irekien zerbitzurik Bizkaiko Foru Aldundian; horregatik eratu nahi da, apurka-apurka, zerbitzu hori.

Helburu nagusia

Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dauden datu publikoak irekitzea, Open Data proiektuaren irizpide eta betekizunekin bat.

Konpromisoaren deskripzio laburra

Bizkaiko Open Data proiektuarekin bat, foru-sailen datu publikoak irekiko dira, modu sekuentzialean: lehenenik, interes eta bideragarritasun handienekotzat jotzen diren datuak identifikatuko dira; gero, datu-multzo gehiago irekitzen joango da, apurka-apurka.

Aintzat hartu den OGP erronka

Datu publikoak irekiz haien aprobetxamendua eraginkorragoa izatea da proiektu honen erronka. Hala, hirugarren batzuek erabiltzen dituztenean, balio ekonomikoa eta soziala sortuko dira.

OGP balioak

Konpromiso hau bat dator datuak irekitzearen eta OGPren ekimenaren balioekin.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Datu irekien zerbitzu bat eduki nahi dugu, Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian datuen katalogo zabal eta eguneratu bat eskainiko duena.

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta egiaztatu daitezkeen helburuak Berria edo indarrean Hasiera-data Amaiera-data
Datu-iturburuen lehen katalogoa egitea. Lehen dataset bat egitea. BERRIA 2016ko iraila 2017ko ekaina
Web-orrian lehen dataseta argitaratzea BERRIA 2017ko ekaina 2018ko maiatza