Bizkaia
lurralde irekia

1. KONPROMISOA:
Lurralderako gardentasunari buruzko plan bat prestatu eta ezartzea