JARAUNSPEN BAT IZAPIDETZEA. EZ da Ogasunean egindako lehen izapidea. Autoaren titulartasun-aldaketa izapidetu du (650 edo 650V ereduarekin)

GOGORATU 650 EREDUA BETETA EKARRI BEHAR DUZULA, ETA AGIRI HAUEK AURKEZTU
inprimatu PDFa (34,0 KB)

 • Higiezinak:

  Eskrituren eta OHZren ordainagiriaren kopia.

 • Aurrezki-libretak, kontuak, zor publikoko tituluak, Burtsan kotizatzen duten akzioak:

  Bankuen edo beste finantza-erakunde batzuen ziurtagiriak, heriotza-dataren balorazioarekin.

 • Ibilgailuak:

  Zirkulazio-baimena eta azterketa teknikoko txartela.

 • Beste batzuk:

  Gainerako ondasun edo eskubideen egiaztagiria.

 • Testamentu-ahalordea erabiltzen bada:

  Ahalmen-erabileraren agiriaren jatorrizkoa eta kopia

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA