JARAUNSPEN BAT IZAPIDETZEA Autoaren titulartasun-aldaketa

Orri honetan, izapide honi buruzko informazio guztia daukazu (eredu bat beteta barne hartzen du).

Ibilgailu baten lerro zuzeneko oinordetza-fitxa

GOGORATU 650 EDO 650 V EREDUAREKIN BATERA AGIRI HAUEK ERE AURKEZTU BEHAR DITUZULA
inprimatu PDFa (34,0 KB)

Orokorra:

  • Hildako pertsonaren, jaraunsleen edota legatu-hartzaileen NAN,
  • Heriotza-ziurtagiria.
  • Azken nahietako erregistroaren ziurtagiria.
  • Testamentuaren kopia. Testamentua eman gabe hil bada, notarioaren nabaritasun-akta edo jaraunsleen aitorpen-auto judiziala.
  • Hildakoaren bizileku-ziurtagiria Bizkaiko Lurralde Historikoan.
  • Ibilgailua testamentu-ahalordeaz adjudikatzen bada, adjudikazio agiriaren jatorrizkoa eta kopia. Kasu horretan, 650 eredua aurkeztu beharko da.

Ibilgailuak: Zirkulazio-baimena eta azterketa teknikoko txartela.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA