HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailak beste konpromisoen artean ondorengoak ditu: Foru Aldundiaren modernizazioa, gobernu ona eta gardentasuna bultzatzea eta Bizkaiko udalerri guztiekin harremanak erraztu nahi sendotzea. Halaber, sailak Suak Prebenitu eta Itzaltzeko nahiz Salbamendurako Zerbitzua kudeatzen du, foruko langile publikoen araubide juridikoarekin eta Foru Aldundiaren sail guztietarako interes erkidea duten zerbitzu eta jarduerekin batera.

Aurrekontua 2019
Bizkaiko Foru Aldundia

62,112,967

1,257,278,490 euroko guztizko aurrekontuaren %4.94

aurrekontuak 2019

ZER EGITEN DUGU?

Administrazioaren Modernizaziorako Zuzendaritzari azpiegiturak, plataforma korporatiboak eta herritarrentzako arreta zerbitzuak zuzentzea, bultzatzea eta ikuskatzea dagozkio, Bizkaiko Foru Aldundiaren kanal anitzak (aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa edo elektronikoa) badira.

Helburua herritarrentzako konponbide erabilgarriak bilatzean datza eta, horretarako, beharrezkoak ez diren kargak murriztu eta administrazio-prozedurak errazten ditu.

Era berean, Zuzendaritza Foru Aldundiko agirien erregistro sistemez eta herritarrekiko arretaz arduratzen da.
Gobernu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritzak Aldundiaren kudeaketa eredu aurreratua eta bere politika publikoen, zerbitzuen eta programen ebaluazioa nahiz eragina zuzentzen ditu. Halaber, baliabide publikoak hobetzera bideratutako proiektuak definitzen ditu eta gardentasuna bultzatzez, baita araudia betetzeko arriskuak eta politikak kudeatzez ere arduratzen da.  Zuzendaritza hau foru sail guztiekin koordinatzen da.
Zuzendaritza hau Foru Aldundiaren, bere foru sailen eta foru sektore publikoko erakundeen estrategia planifikatzez eta lehentasunezko jarduera eremuak definitzez arduratzen da. Helburua gobernu onerako eta gardentasunerako ekintzekin batera, bai plangintza, bai gobernamendua erkideak izatea da

Zerbitzuen, Udal Harremanen eta Larrialdien Zuzendaritzak tokiko araubidearen arloan Bizkaiko Foru Aldundiaren aginpideak bere gain hartzen ditu. Hurrengo zerbitzuak eskaintzen ditu:

Suteak Prebenitu eta Itzaltzeko nahiz Salbamendurako Zerbitzua.

Zerbitzu Orokorren Zerbitzua, zerbitzu erkideak kudeatu eta administratzen dituena.

Kontratazioaren Zerbitzua, foru sailek sustatutako kontratu guztiak kudeatu eta izapidetzen dituena.

Arkitektura Zerbitzuak eta Zerbitzu Teknikoak arkitektura, hirigintza eta diseinuarekin zerikusia duten proiektuak aholkatu eta kudeatzeko.

Udal Azterketen eta Tokiko Erakundeei Laguntza Ekonomikoaren Zerbitzua, udal finantzaziorako foru funtsak kudeatzen dituena.

Zuzendaritza honek Bizkaiko Foru Aldundiko langileen zerbitzu publikoari dagokion giza hobekuntza eta hobekuntza teknikorako neurriak abian jartzen ditu.

Besteak beste, ondorengo zereginak ditu:

Langileen politika gauzatzea.

Egiturak eta giza baliabideak arrazionalizatzea.

Langile publikoak hautatu, prestatu eta ibilbide profesionala garatzea.

Langileen segurtasuna eta osasuna prebenitu eta mantentzea.

Programak eta zerbitzuak

 • Suteak Prebenitu eta Itzaltzeko nahiz Salbamendurako Zerbitzua

  Aldundiaren Suteak Itzali eta Salbamendurako Zerbitzua 427 pertsonak osatzen du, suhiltzaileen eta bulegoko langileen artean. Larrialdien kasuan harremanetarako zenbakia 112 da. Zerbitzuak web orrian informazio erabilgarria du, hala nola suteak saihesteko argibideak, barrutiak hustuko adierazpenak, entrenamenduei buruzko informazioa, joan-etorrien informazio eguneratua edo suhiltzaileen jarduerari buruzko oharrak

 • Gardentasunerako ataria

  Gune honetan edozein herritarrek erraz eta modu irisgarrian kontsulta dezake informazio aipagarri guztia, Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu ekintzekin eta funtzionamenduarekin zerikusia badu: antolaketa, kontuen egoera, erakunde hornitzaileekin eta kontratistekin harremanak, aurrekontuak, gauzatzea…

 • Lan publikoko eskaintza (LPE)

  Zerbitzu honen bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu publikoko deialdien informazio eguneratua lor daiteke: plazen banaketa, aldizkari ofizialetan argitaratze datak, eskabideak entregatzeko hasierako eta amaierako datak, oinarrien argitalpena eta indarreko zerrendak.

 • Kontratugilearen profila

  Atal honetan indarrean dauden kontratu publikoak kontsulta daitezke, baita kontratuei buruzko agiritegi historikoa ere. Era berean, lizitatzaileen erregistroa du eta enpresa hornitzaileek izena eman dezakete, Foru Aldundiaren lizitazioetan eta lehiaketetan parte hartzeko

 • Administrazio artxiboa

  Administrazio artxiboa Foru Aldundiak sortu eta bertan jasotako administrazio agiriak zaintzez eta kudeatzez arduratzen da. Bere instalazioak Ganguren mendian daude eta 673.200 agiri kaxa gordetzeko gaitasuna dute.

 • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala

  BAOari esker argitaratutako edozein agiri mota kontsulta daiteke: xedapen orokorrak, ebazpenak, ediktuak edo iragarkiak. Agiri base honetan Bizkaiko Aldizkari Ofizial guztiak kontsulta daitezke, 1994az gero argitaratu badira. Halaber, 1982. urtetik 1993. urtera bitarteko administrazio xedapenen laburpena aurki daiteke.

 • Udalnet

  Bizkaiko udalerrietan tokiko informazioari eta 112rako izapideei buruzko ataria. Plan ekonomiko-finantzarioak, funts eta diru-laguntzak edo Aldundiak eskaintzen dituen zerbitzuen egiazko kostua kontsulta daitezke. Halaber, udalen artean informazioa trukatzeko eztabaida-gunea eskaintzen du, baita beste zerbitzu batzuk ere, hala nola defentsa epaiketetan eta laguntza informatikoa

 • Suteak Prebenitu eta Itzaltzeko nahiz Salbamendurako Zerbitzua

  Aldundiaren Suteak Itzali eta Salbamendurako Zerbitzua 427 pertsonak osatzen du, suhiltzaileen eta bulegoko langileen artean. Larrialdien kasuan harremanetarako zenbakia 112 da. Zerbitzuak web orrian informazio erabilgarria du, hala nola suteak saihesteko argibideak, barrutiak hustuko adierazpenak, entrenamenduei buruzko informazioa, joan-etorrien informazio eguneratua edo suhiltzaileen jarduerari buruzko oharrak

 • Gardentasunerako ataria

  Gune honetan edozein herritarrek erraz eta modu irisgarrian kontsulta dezake informazio aipagarri guztia, Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu ekintzekin eta funtzionamenduarekin zerikusia badu: antolaketa, kontuen egoera, erakunde hornitzaileekin eta kontratistekin harremanak, aurrekontuak, gauzatzea…

 • Lan publikoko eskaintza (LPE)

  Zerbitzu honen bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu publikoko deialdien informazio eguneratua lor daiteke: plazen banaketa, aldizkari ofizialetan argitaratze datak, eskabideak entregatzeko hasierako eta amaierako datak, oinarrien argitalpena eta indarreko zerrendak.

 • Kontratugilearen profila

  Atal honetan indarrean dauden kontratu publikoak kontsulta daitezke, baita kontratuei buruzko agiritegi historikoa ere. Era berean, lizitatzaileen erregistroa du eta enpresa hornitzaileek izena eman dezakete, Foru Aldundiaren lizitazioetan eta lehiaketetan parte hartzeko

 • Administrazio artxiboa

  Administrazio artxiboa Foru Aldundiak sortu eta bertan jasotako administrazio agiriak zaintzez eta kudeatzez arduratzen da. Bere instalazioak Ganguren mendian daude eta 673.200 agiri kaxa gordetzeko gaitasuna dute.

 • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala

  BAOari esker argitaratutako edozein agiri mota kontsulta daiteke: xedapen orokorrak, ebazpenak, ediktuak edo iragarkiak. Agiri base honetan Bizkaiko Aldizkari Ofizial guztiak kontsulta daitezke, 1994az gero argitaratu badira. Halaber, 1982. urtetik 1993. urtera bitarteko administrazio xedapenen laburpena aurki daiteke.

 • Udalnet

  Bizkaiko udalerrietan tokiko informazioari eta 112rako izapideei buruzko ataria. Plan ekonomiko-finantzarioak, funts eta diru-laguntzak edo Aldundiak eskaintzen dituen zerbitzuen egiazko kostua kontsulta daitezke. Halaber, udalen artean informazioa trukatzeko eztabaida-gunea eskaintzen du, baita beste zerbitzu batzuk ere, hala nola defentsa epaiketetan eta laguntza informatikoa

albisteak