Beste pedalkada bat Bizkaian bizikleta erabiltzearen alde

Mugikortasun iraunkorra

2019ko azaroaren 6an, «Bizkaian zehar bizikletaz ibiltzea. Nola egingo dugu?» jardunaldia egin zen. Egun horretako goizean, ehun pertsonatik gora elkartu ziren Euskalduna Jauregian: gure lurraldeko 112 udalerrietako berrogeitako ordezkariak, mugikortasun jasangarria sustatzen inplikatuta daudenak. Helburua zen...

Beste pedalkada bat Bizkaian bizikleta erabiltzearen alde

Bazenekien...

Bizkaian badirela 13 foru museo eta gune astebukaerero familia osoarentzat 30 ekimen baino gehiago proposatzen dituztenak?

Irakurri gehiago

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.getDate(Date, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@ff2fa4d"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${dateUtil.getDate(endDate_Data, date... [in template "842907#842945#879836" at line 227, column 37]
	- Reached through: #assign dates = dates + ["${dateUtil... [in template "842907#842945#879836" in function "getDateText" at line 227, column 9]
	- Reached through: #assign dateTexts = dateTexts + [getD... [in template "842907#842945#879836" at line 52, column 27]
----
1<#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
2<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
3<#assign journalArticleResourceLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService")> 
4     
5<#assign journalArticleClassName = "com.liferay.journal.model.JournalArticle"> 
6<#assign vocabularyTopicsId = propsUtil.get("bipo.vocabulary.topics")> 
7<#assign vocabularyScheduleRegionId = propsUtil.get("bipo.vocabulary.scheduleRegion")> 
8 
9<#assign portletNamespace = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() + '_'> 
10    
11<#assign maxEvents = entries?size -1 > 
12 
13<#if maxEvents gt 5> 
14  <#assign maxEvents = 5 > 
15</#if> 
16 
17 
18<div class="col-xxs-9 col-xxs-offset-0 col-xs-7 col-xs-offset-1 col-sm-8 col-sm-offset-1 col-md-9 col-md-offset-1"> 
19  <h2 class="bipo_titulo"><@liferay.language key="home-agenda.schedule" /></h2> 
20</div> 
21<div class="col-xxs-3 col-xs-3 col-sm-2 col-md-2"> 
22  <div class="bipo_flechas pull-right">  
23    <button id="${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda"><span class="sr-only"><@liferay.language key="previous" /></span><span class="bipoicon icon-flecha_enlace_izquierda"></span> </button>  
24    <button id="${portletNamespace}bipo_enlace_derecha"><span class="sr-only"><@liferay.language key="next" /></span><span class="bipoicon icon-flecha_enlace_derecha"></span> </button>  
25  </div> 
26</div> 
27<div class="col-xxs-12 col-xxs-offset-0 col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-10 col-md-offset-1"> 
28  <div class="row"> 
29    <#if entries?has_content > 
30      <ul id="${portletNamespace}bipo_slider_agenda" class="bipo_agenda_resumen"> 
31        <#list entries[0..maxEvents] as entry> 
32          <#assign title = entry.getTitle(locale) > 
33          <#assign renderer = entry.getAssetRenderer()> 
34          <#assign className = renderer.getClassName() > 
35           
36          <#if validator.equals(className?string,journalArticleClassName?string) > 
37            <#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
38            <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) > 
39            <#assign rootElement = document.getRootElement() > 
40           
41             
42            <#assign image="", alt="", startDate="", endDate="", allDay="", time=""> 
43            <#assign image = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='eventImage']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > 
44            <#-- <#assign alt = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='eventImage']/dynamic-element[@name='alt']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > --> 
45            <#assign alt = "" > 
46            <#assign allStarDates = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='startDate']/dynamic-content").selectNodes(rootElement) > 
47             <#assign allEndDates = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='endDate']/dynamic-content").selectNodes(rootElement) > 
48             <#assign allAllDays = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='allDay']/dynamic-content").selectNodes(rootElement) > 
49 
50          <#assign dateTexts = []> 
51          <#list allStarDates as startDate> 
52             <#assign dateTexts = dateTexts + [getDateText(startDate.getStringValue(), allEndDates[startDate_index].getStringValue(), allAllDays[startDate_index].getStringValue())]>           
53          </#list> 
54           
55            <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) > 
56   
57            <#if !validator.equals("showFullContent", assetLinkBehavior?string)> 
58              <#assign viewURL = renderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) > 
59            </#if> 
60             
61            <#assign categories = assetCategoryLocalService.getCategories(className, journalArticle.resourcePrimKey) > 
62     
63            <#assign categoryNames = []> 
64            <#assign region = "" > 
65            <#list categories as category> 
66              <#if validator.equals(category.vocabularyId?string,vocabularyTopicsId?string)> 
67                <#assign categoryNames = categoryNames + [ "${category.getTitle(locale)}" ] > 
68              <#elseif validator.equals(category.vocabularyId?string,vocabularyScheduleRegionId?string)> 
69                <#assign region = category.getTitle(locale) > 
70              </#if> 
71            </#list> 
72           
73            <li class="col-xxs-12 col-xs-6 col-sm-6 col-md-6"> 
74              <div class="row"> 
75                <div class="col-xxs-12">  
76                  <a href="${viewURL}"> 
77                    <#if !validator.equals("", image)> 
78                      <img src="${image}" alt="${alt}">                       
79                    </#if>                     
80                    <h3 class="bipo_titular">${title}</h3> 
81                  </a> 
82                  <div class="bipo_reportcontentdescr">                     
83                    <#if !validator.equals("0", categoryNames?size?string)> 
84                      <p class="bipo_agendacategoria"> 
85                        <#list categoryNames as curCategory > 
86                          ${curCategory} 
87                        </#list> 
88                      </p> 
89                    </#if>                   
90                     
91                    <#if !validator.equals("", region) || !validator.equals("", dateText) || !validator.equals("", time)> 
92                      <div class="bipo_hora_lugar"> 
93                        <ul> 
94                          <#if !validator.equals("", region)> 
95                            <li> 
96                              <span class="bipoicon icon-localizador"> 
97                                <span class="sr-only"><@liferay.language key="place" /></span> 
98                              </span> 
99                              <span>${region}</span> 
100                            </li> 
101                          </#if> 
102                          <#if !validator.equals("", dateText)> 
103                            <li> 
104                              <span class="bipoicon icon-calendar"> 
105                                <span class="sr-only"><@liferay.language key="date" /></span> 
106                              </span> 
107                              <span> 
108                                <#if !validator.equals("", dateText)> 
109                                  ${dateText}  
110                                </#if> 
111                              </span> 
112                            </li> 
113                          </#if> 
114                        </ul> 
115                      </div> 
116                    </#if> 
117                    <p><a href="${viewURL}"><span class="sr-only">${title}</span><span class="bipoicon bipo_iconOpenRight fb" aria-hidden="true">→</span></a> </p> 
118                  </div> 
119                </div> 
120              </div> 
121            </li> 
122          </#if> 
123        </#list> 
124      </ul> 
125    </#if> 
126  </div> 
127</div> 
128<div class="clearfix"></div> 
129<p class="bipo_enlace_derecha"> <a href="/agenda">agenda gure bizkaia <span class="bipoicon bipo_iconOpenRight fb" aria-hidden="true">→</span> </a> </p> 
130 
131<script> 
132  $(document).ready(function() { 
133    var sliderEventos = $("#${portletNamespace}bipo_slider_agenda").lightSlider({ 
134      item: 2, 
135      slideMargin: 0, 
136      slideMove: 2, 
137      loop: false, 
138      keyPress: true, 
139      pager: true, 
140      controls:false, 
141      enableDrag: false, 
142      paginationLabel: '<@liferay.language key="page" />', 
143      responsive : [ 
144
145        breakpoint:480, 
146        settings: { 
147          item:1 
148           
149
150      }], 
151      onSliderLoad: function(el) { 
152        control(el); 
153      }, 
154      onAfterSlide: function(el) { 
155        control(el); 
156
157    }); 
158     
159    $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").click(function(e) {  
160      sliderEventos.goToPrevSlide(); 
161    }); 
162 
163    $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").click(function(e) { 
164      sliderEventos.goToNextSlide(); 
165    }); 
166     
167     
168    function control(element) { 
169      if (element.getTotalSlideCount() == null || 1 == element.getTotalSlideCount()) { 
170        element.destroy(); 
171        $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").attr('disabled','disabled'); 
172        $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").attr('disabled','disabled'); 
173      } else { 
174         
175        if(element.getCurrentSlideCount() == 1){ 
176          $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").attr('disabled','disabled'); 
177        }else{ 
178          $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").removeAttr('disabled') 
179
180         
181        if(element.getCurrentSlideCount()*2 == element.getTotalSlideCount() || element.getCurrentSlideCount()*2 > element.getTotalSlideCount()){ 
182          $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").attr('disabled','disabled'); 
183        }else{ 
184          $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").removeAttr('disabled') 
185           
186
187     
188
189
190  }); 
191</script> 
192 
193<#function getDateText startDate endDate allDay> 
194  <#assign dates = []> 
195  <#assign dateText = ""> 
196   
197  <#assign formato = []> 
198  <#assign formato = formato + ["dd"] > 
199  <#assign formato = formato + ["MM"] > 
200  <#assign dateFormat = languageUtil.format(locale, "dateFormat.dd-mm", formato)> 
201   
202   <#if validator.isNotNull(startDate)> 
203    <#assign startDate_Data = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", startDate, locale)> 
204  </#if> 
205   
206  <#if validator.isNotNull(endDate)> 
207    <#assign endDate_Data = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", endDate, locale)> 
208  </#if> 
209 
210   
211  <#if getterUtil.getBoolean(allDay)> 
212     
213    <#assign dateText = dateUtil.getDate(startDate_Data, dateFormat, locale) > 
214  <#elseif (!validator.equals("0", startDate?string)) && (validator.equals("0", endDate?string)) > 
215     
216    <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(startDate_Data, dateFormat, locale)}' ] > 
217     
218    <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "from-date", dates) > 
219  <#elseif (validator.equals("0", startDate?string)) && (!validator.equals("0", endDate?string)) > 
220     
221    <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(endDate_Data, dateFormat, locale)}' ] > 
222     
223    <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "to-date", dates) > 
224  <#elseif (!validator.equals("0", startDate?string)) && (!validator.equals("0", endDate?string)) > 
225     
226    <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(startDate_Data, dateFormat, locale)}' ] /> 
227    <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(endDate_Data, dateFormat, locale)}' ] /> 
228     
229    <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "from-to-date", dates) > 
230  </#if> 
231  <#return dateText >        
232</#function> 

Aplikazioak ZURE EGUNEROKO BIZITZA ERRAZTEN DUGU

ERREMINTA-KUTXA BETI ESKURA

Trafikoa

Ezagutu ezazu Bizkaiko errepideen egoera.