BIKTIMA DIREN EMAKUMEEI PREMIAZKO ARRETA EMATEKO ZENTRO BERRIA

Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak indartu egin ditu indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako premiazko arreta-zerbitzuak, etxeetan nahitaez konfinatuta egotearen errealitate berriaren aurrean eta biktima diren emakumeentzat izan daitezkeen ondorio negatiboak kontuan hartuta.

20 plazako egoitza-zentroa da, bai emakumeei, bai haien ardurapeko senideei arreta emateko, lehendik ere bazegoen zentroa indartzeko. Zuzkidura edo bitarteko horiek beharrezko arreta eskaintzen diote emakume orori indarkeria matxistaren ondoriozko tratu txarren, gizarte-babesgabetasunaren edo erabateko zaurgarritasunaren aurrean. Establezimendu berriak arreta intentsiboa ematen du, eguneko 24 orduetan, esku hartze sozialeko profesionalen (Suspergintza), hezitzaileen, psikologoen eta gizarte langileen bitartez; pertsona horiek egoera zail honetan lan izugarria eta eraginkorra egiten ari dira, indarkeria matxista gainditzeko prozesuak babestuz eta, horrela, une honetan funtsezkoa den zerbitzu bati eutsiz.

GIZARTERATZEKO LARRIALDIETAKO EGOITZA-ZENTROAK

Artatutako pertsonei eta itxarote-zerrendan dauden pertsonei, zerbitzuei edo gizarteratze-eremuko zentroei ostatu ematea ziurtatzen ari da. Egoera hori arintzeko, ezarritako konfinamendu-egoerak irauten duen bitartean, bi egoitza-baliabide jarri dira abian (indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko hirugarren bat ere bai).

Egoera hori arintzeko, ezarritako konfinamendu-egoerak irauten duen bitartean, bi egoitza-baliabide jarri dira abian (indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko hirugarren bat ere bai).

  • Hezitzaileen laguntza duten gazteentzako egoitza-baliabidea eta mentoretza-figura
  • Larrialdiko harrera-baliabidea gizarte- eta hezkuntza-laguntzarekin

TURISMO-ESTABLEZIMENDUETAN OSTATU HARTUTA DAUDEN PERTSONA KALTEBERAK

Gaur egun establezimendu turistikoetan ostatu hartzen duten Gizarteratzeko Zerbitzuaren erabiltzaileek ostatua bermatuta izaten jarraituko dutela bermatzen dugu, zerbitzuaren erreferentziazko gizarte-langilearekin eta haren prozesua kudeatzen duen erakunde laguntzailearekin koordinatuta.

FUNTSEZKO ETA ATZERAEZINEZKO TRATAMENDUAK MANTENTZEA

Pertsona bakoitzarengan funtsezko eta atzeraezinezko tratamenduak zehaztu ditu (gizarte-zerbitzuenak edo zerbitzu soziosanitarioenak), konfinamendu-neurriak hartu arren bermatu ahal izateko. Zentro eta zerbitzu guztiek identifikatu dituzte pertsonek behar dituzten funtsezko zerbitzu atzeraezinak, tratamendua dela-eta. Ildo horretan, Gizarteratzeko Zerbitzuko erreferentziazko gizarte-langile profesionalek erabiltzaileen prozesuak koordinatzen jarraituko dute, hurrengo ataletan adieraziko den moduan.

ERREFERENTZIAKO GIZARTE-LAGUNTZAILEEN ESKURAGARRITASUNA

Gizarteratzeko Zerbitzuko erreferentziazko gizarte-langileak beren lanalditik kanpo eta asteburuetan esku hartzeko prest egotea kudeatu da. Erreferentziako profesionalek sare-lana bermatzen dute haien beharrei erantzuteko, salbuespen bakarrarekin: funtzio gehienak bitarteko telematikoen bidez egiten dira (bideo-deiak erabiltzaileekin; bideokonferentziak zentroetako pertsona eta profesionalekin, eta elkarrizketak hainbat bitartekoren bidez Osakidetzaren sarearekin, osasun mentaleko zentroekin, lehen mailako arretarekin eta abarrekin), eta, beharrezkoa denean, funtzio horiek Edo pertsonak dauden eremuak, betiere babes-neurriekin

ZIRKULAZIO-BAIMEN BEREZIA PERTSONA BATZUENTZAT

Desgaitasuna, jokabide-nahasmenduak (espektro autistaren diagnostikoa edo jokabide disruptiboak, adibidez) dituzten pertsonentzat, konfinamente-egoerak larriagotuta. Osasun Ministerioaren 2020ko martxoaren 19ko Instrukzioaren arabera, baimena ematen zaie erabilera publikoko bideetatik lagun batekin zirkulatzeko, betiere kutsatzea saihesteko beharrezko neurriak errespetatzen badira. Aldundia pertsona horiek identifikatzen ari da, bide publikotik zirkulatu ahal izateko behar duten dokumentazioa prestatzeko.