GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailak Bizkaibus, Bizkaian hirien arteko bidaiarien garraio zerbitzua, kudeatzen du. Lurraldeko herri garraioaren sisteman zerbitzu estrategikoa da, baita Bizkaia hobe lotzeko Foru Aldundiaren zereginean ardatzetako bat ere.

Modu berean, Sailak salgaien garraioa kudeatzen du eta lurraldearen antolamenduaz arduratzen da, 7.000 biztanletik beherako Bizkaiko 83 udalerritan plan orokorrak behin betiko onartzearekin batera.

Aurrekontua 2020
Bizkaiko Foru Aldundia

139,098,000 €*

1,285,578,000 euroko guztizko aurrekontuaren %10.82*

Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2020

ZER EGITEN DUGU?

Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritzak bi zerbitzu ditu, bidaiarien garraio zerbitzua eta garraioaren antolamenduari buruzko zerbitzua. Horiek honako zereginak dituzte:

Errepidez egindako garraioaren sektore ezberdinetarako diru-laguntzak eta laguntza publikoak planifikatzea.

Garraioaren arloan baimenak eskatzeko administrazio espedienteak ebaztea.

Errepidez egindako garraioen arloan zigor espedienteei dagokien prozesuan eta ebazpenean izapideak hastea.

Bizkaibusen zerbitzua zuzendu eta kontrolatzea, indarreko programa kontratuak eta zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak behar bezala gauzatzea. Xede horrez, Zuzendaritzak zerbitzua behar bezala eskaintzeko gauzatze aginduak ematen ditu.

Aparkabisa SA sozietate publikoa kontrolatu eta jarraitzea.

Gaitasun profesionalaren ziurtagiria (GPZ) lortzera bideratutako zentroak eta ikastaroak homologatzeko baimena.

Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritzak honakoak ditu: Hirigintza Plangintzarako Zerbitzua, Hirigintzaren Lege Atala eta Lurralde Antolamenduaren Atala. Besteak beste, honako zereginak ditu:

Bizkaiko Foru Aldundiaren aginpidetzako udalaren hirigintza plangintza zuzentzea eta onarpen proposamena egitea.

Bizkaiko informazio geografiko eta kartografiko ofizialak ekoitzi, mantendu eta eguneratzea, baita hedatu eta argitaratzea ere.

Lurraldeari dagokion Antolamenduaren Plangintza egitean zuzendu eta koordinatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legeari erreparatuz, Hirigintza Plangintzaren Erregistroa eta Hirigintza Intereseko Erakunde eta Elkarteen Erregistroa kudeatzean zuzendu eta koordinatzea.

Lurzoru ez-urbanizagarrian eraikuntza eta jarduera zehatzak baimendu behar direnean, aldez aurretiko informazioa zuzendu eta koordinatzea. Gauza bera egitea hirigintzaren arloan beste herri administrazio batzuek eskatzen dituzten gaietan.

Programak eta zerbitzuak

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus 2020-2021

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzak

  Bizkaiko errepideetan ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzei buruzko informazioa

 • Erabilera bereziko garraio erregularra (IEA)

  Erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena eskatzea.

 • Eskola-garraioa

  Eskoletan jarduteko erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena eskatzea.

 • Kartografia eta ortoargazkiak

  Bizkaia hobe ezagutzeko zerbitzua; horretarako, kartografia historikoaren planoak, kartografia gida (2004) eta ortoargazkiak argitaratzea. Zerbitzuak, aldi berean, salmentan dauden produktuen eta argitalpenen zerrenda eta Bizkaiko GPS estazioen sariari buruzko mapa eskaintzen ditu.

 • Udal plangintza

  Zerbitzu honek lurraldean indarreko udalen hirigintza plangintzari buruzko zehaztapenen informazio eguneratua eskaintzen du. Halaber, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, plangintza orokorraren hirigintza araudia lor daiteke.

 • Lurralde planteamendua

  Zerbitzu honek lurraldeko lurralde plan partzialei buruzko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa eskaintzen ditu. Horrez gain, mapa batean pantailan planen dokumentazio grafikoaren gainean elkarri eraginez jardun daiteke eta horrekin zerikusia duen araudira bidaltzen du.

 • Landa guneen inbentarioa

  Bizkaiko landa guneen inbentarioa, hala izateko legezko baldintzak betetzen dituzten kokaguneak dituena.

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

  Zerbitzu karta: Bizkaibus 2020-2021

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzak

  Bizkaiko errepideetan ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzei buruzko informazioa

 • Kartografia eta ortoargazkiak

  Bizkaia hobe ezagutzeko zerbitzua; horretarako, kartografia historikoaren planoak, kartografia gida (2004) eta ortoargazkiak argitaratzea. Zerbitzuak, aldi berean, salmentan dauden produktuen eta argitalpenen zerrenda eta Bizkaiko GPS estazioen sariari buruzko mapa eskaintzen ditu.

 • Udal plangintza

  Zerbitzu honek lurraldean indarreko udalen hirigintza plangintzari buruzko zehaztapenen informazio eguneratua eskaintzen du. Halaber, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, plangintza orokorraren hirigintza araudia lor daiteke.

 • Lurralde planteamendua

  Zerbitzu honek lurraldeko lurralde plan partzialei buruzko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa eskaintzen ditu. Horrez gain, mapa batean pantailan planen dokumentazio grafikoaren gainean elkarri eraginez jardun daiteke eta horrekin zerikusia duen araudira bidaltzen du.

 • Landa guneen inbentarioa

  Bizkaiko landa guneen inbentarioa, hala izateko legezko baldintzak betetzen dituzten kokaguneak dituena.

albisteak