Benetan ez zaizula sartzen sehaska bat etxean? Permiazko harrera 944 470 737

Haur asko dago zure laguntzaren zain

Bizkaian asko dira harrera familietan bizi diren haurrak. Haurrak beren familiekin bizi daitezela nahi dugu.

Gure inguruan badira haur eta nerabeak, arrazoi batzuengatik edo besteengatik, bere familiekin bizi ezin dutenak eta ingurune egoki bat behar dutenak beren hazkuntza eta garapenerako.

Harrera familiek eta pertsonek aukera bat eskaintzen diote hauetako askori.

Informazioa eskatzeko orria

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoa betetzeko, hau jakinarazten dizugu

  • Tratamenduaren arduraduna:Gizarte Ekintza Saileko Administrazioaren eta Plangintzaren Zuzendaritza Nagusia da (Ugaskobidea 3 bis 48014 Bilbao).
  • Datuak babesteko ordezkaria:Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala (Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo).
  • Jasotako datuak beharrezkoak dira Bizkaiko familia-harreraren kanpainari buruz egin duzun informazio-eskaerari erantzuteko; helburu bakarra da gizarte-kontzientzia sustatzea eta familia-harrerak haurrak babesteko bide gisa duen garrantzia zabaltzea.
  • Ez zaie datu pertsonalen lagapen edo transferentziarik egingo beste herrialde batzuei edo nazioarteko erakundeei.
  • Eskaera bidaltzean, baimena ematen duzu zure datu pertsonalen tratamendurako; zure datuak bakarrik erabiliko dira adierazitako helburua dela-eta beharrezkoa bada zurekin harremanetan jartzea.

Zure datuak eskuratzeaz gainera, eskatu dezakezu haiek zuzendu edo ezabatzeko, tratamenduaren erabilera mugatzeko, edo tratamenduari aurka egin diezaiokezu, idatzizko komunikazio bat igorriz Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Ataleari. Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro-gaietan laguntzeko edozein bulegotan aurkez dezakezu idazki hori, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein lekutan.

Horrez gainera, eskubidea duzu dagokion kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).

Halaber, adostasuna kentzeko eskubidea duzu, aurretik egindako izapideen zilegitasunari eragin gabe.

Eskubide horietako baten bat baliatzeko aukera mugatu egin daiteke bateraezina denean botere publikoen jardunarekin edo aplikagarria den araudiaren arabera legezko betebeharrak betetzearekin.

Itzuli