LEHEN EZTABAIDA-FOROA

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiak, Digitalizazioaren eta Herritarrentzako Arretaren Zuzendaritza Nagusiarekin koordinatuta, Herritarren Arretarako aurrez aurreko zerbitzuari buruzko Deliberazio Foroa egin du. Arreta emateko zerbitzua da Foru Erakundeak Bizkaiko herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzu ugarietara sartzeko ate nagusia.

BFAK ANTOLATUTAKO LEHEN EZTABAIDA-FOROA

2020ko azaroaren 10ean, Bizkaiko Foru Aldundiak Herritarren eta Gizartearen Partaidetzarako 2020-2023 Foru Plana onartu zuen. Plana beste urrats bat da Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetzarekiko konpromisoan. Horretarako, Bizkaian parte-hartze handiagoa eta hobea sustatzera eta bultzatzera bideratutako 14 jarduera biltzen ditu, pertsona guztiengana iritsiz. Betiere, parte-hartzea Bizkaiko garapen jasangarrian aurrera egiteko irtenbide, adostasun eta lankidetza berriak ekarriko dituen tresna dinamizatzailea izan dadin.

Planaren jarduera-ildoen artean dago demokrazia deliberatiboaren elementu berriak pixkanaka txertatzea.

Esparru honetan, Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiak, Digitalizazioaren eta Herritarrentzako Arretaren Zuzendaritza Nagusiarekin koordinatuta, Herritarren Arretarako aurrez aurreko zerbitzuari buruzko Deliberazio Foroa egin du. Arreta emateko zerbitzua da Foru Erakundeak Bizkaiko herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzu ugarietara sartzeko ate nagusia.

Horrela, bat gatoz ELGEko Kontseiluak Gobernu Irekiari buruz emandako gomendioekin eta Batzordeak Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari Europako Demokraziarako Ekintza Planari buruz egindako jakinarazpenarekin.

Eztabaida-foroak herritarrek parte hartzeko tresna aurreratua dira. Bertan, aukera-berdintasunaren printzipiotik aukeratutako pertsona-talde bat biltzen da gogoeta egiteko eta gomendio batzuk egiteko interes publikoko gai bati buruz. Herritarren eta Administrazio Publikoaren arteko lankidetza-ariketa da, politika eta zerbitzu publikoak hobetzera bideratua.

PROZESUA MARTXAN

Arreta Emateko Zerbitzuari buruzko eztabaida-foroa maiatzaren 21ean egin da, larunbatean, Bilboko Euskalduna Jauregian. Foro horretan 31 pertsonak parte hartu dute, 14 gizonezkok eta 17 emakumezkok, arreta-bulegoen erabiltzaileen artean eta Bizkaitarren Sarea osatzen duten pertsonen artean hautatuak. Parte-hartzaileek Lurralde Historikoko eskualde guztiak ordezkatzen zituzten, baita adin-tarte desberdinak ere.

Adituen ardurapeko informazioa eta parte-hartzaileen talde-eztabaida konbinatu dituzten hainbat dinamikaren inguruan antolatutako lan-jardunaldi baten ondoren, Deliberazio Foroak 24 gomendio zehatz adostu ditu Arreta Emateko Zerbitzuari buruz. Gomendio horiek Bizkaiko Foru Aldundiak aztertu eta baloratu beharko ditu, eta behar bezala arrazoitu beharko du gomendio horietakoren bat ez onartzea, aplikatuko ez bada.

PARTAIDETZA PROZESUAREN DOKUMENTAZIOA