ONDASUNEN ERKIDEGOA EDO SOZIETATE ZIBILA ERATU (JARDUERA EKONOMIKOTZAT JOTZEN EZ DEN ERRENTAMENDUA)

Ondasunen erkidegoa edo sozietate zibila eratzean helburua jarduera ekonomikoak ez badira, ez da zerga honen araberakoa izango.

Ondasunen erkidegoak edo sozietate zibilak egindako higiezinen errentamendua jarduera ekonomikotzat jotzeko, gutxienez langile bat egon beharko da lan-kontratuarekin lanaldi osoan eta jarduera horretarako arduraldi esklusiboarekin. Bestela, ez da sozietate-eragiketen araberakoa izango eta bakarrik erroldetan alta eman beharko da.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500