Salerosketaren bitartez eratutako Gozamena Kontsolidatzea

GOGORATU 600 EREDUA BETETA ETA AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHAR DITUZULA:
inprimatu PDFa (40,2 KB)

  • Eskaera pribatua edo dokumentua Foru Ogasun honi zergaren likidazioa eskatzeko eta erregistratzaileari gozamena iraungitzeko eta jabaria kontsolidatzeko eskatzeko.
  • Gozamendunaren eta jabe soilaren nortasun agiri nazionala.
  • Gozamena eskuratzeko titulua islatuta duen dokumentua.
  • Heriotza-ziurtagiria (gozamenduna hil bada).

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, dokumentuekin batera, 30 egun balioduneko epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten den unetik aurrera zenbatzen hasita.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan, eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA