Ondasunen Erkidegoa edo Sozietate Zibila Eratzea (Jarduera Ekonomikoa garatzeko)

GOGORATU 600 EREDUA BETETA ETA AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHAR DITUZULA:
inprimatu PDFa (39,9 KB)

  • Eskritura publikoaren edo dokumentu pribatuaren originala eta fotokopia, eragiketa dokumentatzeko.
  • Betiere likidazio-idazkiaren originala eta kopia.

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, agiriekin batera, 30 egun baliodunen epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten denetik zenbatzen hasita.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan, eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA