DOKUMENTU PUBLIKOAN ETXEBIZITZARAKO EZ DEN HIGIEZINAREN ERRENTAMENDUA

GOGORATU 600 EREDUA BETETA ETA AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHAR DITUZULA:
inprimatu PDFa (40,0 KB)

  • Eskritura publikoaren originala eta fotokopia, eragiketa dokumentatzeko.
  • Subjektu pasiboaren eta pertsona partaideen IFZren fotokopia.

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, agiriekin batera, 30 egun baliodunen epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten denetik hasita. Dokumentu judizialak direnean, egintza edo kontratua ebazpen judiziala irmoa den egunean gauzatuko da.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan, eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA