MOTORREN GABEKO KARABANEN SALEROSKETA

GOGORATU 600 EREDUA BETETA ETA AGIRI HAUEK AURKEZTU BEHAR DITUZULA:
inprimatu PDFa (40,0 KB)

  • Salerosketa-kontratuaren originala eta fotokopia, zergaren araberako egintza badu.
  • Subjektu pasiboaren eta eskualdaketa egiten duten pertsonen IFZren fotokopia.
  • Bere ezaugarriekin ibilgailuaren dokumentazioari buruzko originala eta fotokopia: zirkulazio-baimena, IAT txartela.

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, agiriekin batera, 30 egun baliodunen epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten denetik zenbatzen hasita. Dokumentu judizialak direnean, egintza edo kontratua ebazpen judiziala irmoa den egunean gauzatuko da.

Deitu, eta zure zalantzak argituko ditugu

946 125 500

Inprimakia betetakoan, eta beharrezko agiri guztiak bildutakoan, hemen har dezakezu ordua

ORDUA ESKATZEA