ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren helburua hiru eremu horietan politikak garatzea da, inor atzean ez gelditzeko, Bizkaian inor kanpoan, zokoratua, diskriminatua edo baztertua ez gelditzeko.

Sail honek, Foru Aldundiko beste sail batzuekin lankidetzan, desberdintasunaren aurka borrokatzen du eta, xede horrez, pertsona gutxietsiei arreta osoa eskaini behar zaie.

Aurrekontua 2021
Bizkaiko Foru Aldundia

65,517,000 €*

1,360,804,000 euroko guztizko aurrekontuaren %4.81*

Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2021

ZER EGITEN DUGU?

Gutxi gorabehera 80.000 pertsona daude Bizkaian langabeziaren egoeran eta zuzendaritza honek horiekiko lehentasuna du. Erronkak ondorengoak dira: gazteen langabezia, enplegagarritasun txikia duten pertsonak eta horrek sortzen duen baztertze arriskua, baita familiako kideak izanik, lanposturik ez duten horiek ere, enplegu ezegonkorraren errealitatea ahaztu gabe.

Ildo horri jarraiki, enplegua sustatzeko ekimenak onartzen dira eta DEMA-Enpresa Garapena Enpresa Sorrera eta Garapenerako Agentziatik lan egiten da (Enplegu anezkak eta eskualdeetan suspertze planak).

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak egoitza zentroetan tratu txarren biktimak diren emakumeei eta beren seme-alabei arreta eskaintzen die, bigarrenak ere biktimak baitira. Aldi berean, gizarteak baztertuak dituen pertsonentzat tresnak daude. Kasu honetan, baztertze zorrotzenerako, hau da, etxerik ez duten pertsonentzat, Habitat Bizkaia programa aktibatu da.

Gizarte Inklusioan ere Goihabe programa sartzen da, errefuxiatuak hartzeko.

Zuzendaritza honek, jatorria, adina, sexua, gaitasuna, sexu orientazioa edo erlijioa baztertuz, pertsona ororentzat eskubide guztiak ziurtatzeko lanean dihardu. Zeregin horri begira, gizarte ekimena eta boluntariotza ezinbestekoak dira.

Gizonen eta emakumeen berdintasunari buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat eremuren inguruko politikak planeatu ditu; hona hemen eremuok: koedukazioa, prebentzioa, maskulinotasun berria, mikromatxismoen desagerpena, jabekuntza eta emakumezkoen kontrako indarkeriaren biktimak direnen artapena.

Programak eta zerbitzuak

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Ekintzailetza ekimenak

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Emakumeak babesteko eta Familientzako Laguntza

  Emakumea eta Familia delako kolektiboa gizarteratzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa

 • Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua.

 • Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • DenBBora sarea

  Lankidetza publiko-pribaturako espazioa, gizarte- eta lan-harremanen kultura berria diseinatu eta bultzatzeko, kontziliazioan, erantzunkidetasunean eta genero-ekitatean oinarrituta.

 • Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sarea

  Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko udalerrien artean lan egiteko eta koordinatzeko espazioa, Bizkaiko Lurralde Historikoan berdintasunaren arloko politikak bultzatzeko

 • Diru-laguntzak

  Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dituen proiektuei diru-laguntzak emateko urteko deialdia.

 • Berdintasunerako Foru Plana

  Foru-Sektore Publikoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politika publikoak garatzeko esparru estrategikoa.

 • Berdintasunerako Foroa

  Foro honetan Bizkaian lan egiten duten emakumeen kolektibo ezberdinek egindako planteamendu guztiak sartzen dira

 • Zirgari Sariak

  Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k ematen dituzten Zirgari Sariek emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde ahalegin berezia egiten duten pertsona, erakunde eta enpresen lana nabarmentzen dute

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea...

 • Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua

  Erakunde feministek, emakumeen elkarteek eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu edota eginkizun duten beste entitate eta erakunde batzuek parte hartzeko organoa.

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Ekintzailetza ekimenak

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Baliabideen mapa

  Bizkaiko udalerriek eskaintzen badituzte, gizarteratzeko baliabideen bilatzailea.

 • Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Emakumeak babesteko eta Familientzako Laguntza

  Emakumea eta Familia delako kolektiboa gizarteratzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa

 • Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua.

 • Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • Lege laguntzaren zerbitzua

  Familia zuzenbideari eta tratu txarreko edota sexu erasoetako kasuei buruzko doako aholkularitza juridikoko emakume eta gizonentzat.

 • Emakumeen kontrako indarkerian esku-hartze espezializatuari buruzko programa

  Programa honek laguntza psikosoziala eskaintzen die indarkeriaren biktimak izan diren emakumeei, tratu txarrak ematen dituen pertsonarekin etxean egotea edo horretara itzultzea erabakitzen badute.

 • DenBBora sarea

  Lankidetza publiko-pribaturako espazioa, gizarte- eta lan-harremanen kultura berria diseinatu eta bultzatzeko, kontziliazioan, erantzunkidetasunean eta genero-ekitatean oinarrituta.

 • Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sarea

  Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko udalerrien artean lan egiteko eta koordinatzeko espazioa, Bizkaiko Lurralde Historikoan berdintasunaren arloko politikak bultzatzeko

 • Diru-laguntzak

  Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dituen proiektuei diru-laguntzak emateko urteko deialdia.

 • Berdintasunerako Foru Plana

  Foru-Sektore Publikoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politika publikoak garatzeko esparru estrategikoa.

 • Berdintasunerako Foroa

  Foro honetan Bizkaian lan egiten duten emakumeen kolektibo ezberdinek egindako planteamendu guztiak sartzen dira

 • Zirgari Sariak

  Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k ematen dituzten Zirgari Sariek emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde ahalegin berezia egiten duten pertsona, erakunde eta enpresen lana nabarmentzen dute

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea...

 • Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua

  Erakunde feministek, emakumeen elkarteek eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu edota eginkizun duten beste entitate eta erakunde batzuek parte hartzeko organoa.

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

albisteak