HAZTAPEN KOEFIZIENTEAREN ETA INFORMAZIO OSAGARRIAREN KONTSULTA.

HAZTAPEN KOEFIZIENTEA

Haztapen koefizientea (2/1992 Foru Dekretu Arauemaileako 10. artikulua) 2004. urtetik aurrera aplikatzen zaie:

 • udalen kuotei, ordainarazpena egin behar duen udalak zerga-ordenantzan ezartzea onetsi duenean.
 • probintzi eta estatu mailako kuotei betiere, udalaren zerga-ordenantza bidez onetsi zein ez.

Aplikatu beharreko koefizientea tarteka zehazten da, eragiketen zenbatekoaren arabera eta hurrengo taularekin bat etorriz:

Eragiketen zenbatekoa
Eragiketen zenbatekoa (eurotan) Koefizientea
2.000.000,00tik 6.000.000,00ra 1,20
6.000.000,01etik 10.000.000,00ra 1,22
10.000.000,01etik 50.000.000,00ra 1,24
50.000.000,01etik 100.000.000,00ra 1,27
100.000.000,00tik gora 1,30
Eragiketen zenbatekorik ez 1,25

Informazio Osagarria

EJZren informazio osagarria
Udalerria Informazio Osagarria
EJZ udalerriak gestionatuta
BARAKALDO
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • 2009. urtetik hobariak honako hauen alde ezarrita dituen udalerria: kooperatibak (% 50); enplegua sortzeagatik (% 10-50); neurri energetikoengatik [energia berriztagarriak (% 25) / garraio plana (% 25) / herritik urrun dagoen industria (% 25)] eta ingurumenekoak EMAS (% 50).
BASAURI
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek % 3,66ko hobaria dauka ezarrita enplegua sortzeagatik (kontratu mugagabedun langileen batez bestekoa handitzeagatik).
BILBAO
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek, 2009tik, honako hauen aldeko hobariak dauzka ezarrita: kooperatibak (% 50); enplegua sortzeagatik (% 10-50); energia berriztagarriengatik (% 50); hobari horiek bateraezinak izango dira euren artean.
DURANGO
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondokoak abiaraztearen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: jarduera hastea (% 50); enplegua sortzea (% 10etik % 50era, langile kopuruaren gehikuntzaren eta kontratatzen diren beharginen sexuaren arabera). 2009. urtean, emakumeen enplegua gehitzearen karizko hobariaren ehunekoa igo du eta hobari berriak ezarri ditu energiaren alorreko neurriak hartzearen zioz [industriak hiriguneetatik industrialdeetara eroatea (% 50) / garraio plana (% 30)] eta EMAS ingurumenaren arloko neurriak hartzearen kariz (% 50). Hobari hauek ezin daitezke aldi berean aplika.
MALLABIA
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek, 2009tik, honako hauen aldeko hobariak dauzka ezarrita: kooperatibak (% 50); enplegua sortzeagatik (% 10-50); neurri energetikoengatik [energia berriztagarriak (25%) / garraio plana (25%) / herritik urrun dagoen industria (25%)] eta ingurumenekoak EMAS (50%).
PORTUGALETE
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
SANTURTZI
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ZIERBENA
 • Zerga eta bilketa arloak bere gain hartuta dituen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
EJZ BFAk gestionatuta
ABADIÑO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: jarduera hastea (25%), enplegua sortzea (% 10etik % 50era, beharginen batez besteko gehikuntzaren eta kontratatzen diren pertsonen sexuaren eta egoitzaren arabera) eta energiaren arloko neurriak hartzea (gehienez % 50). Hobari horiek aldi berean aplika daitezke.
ABANTO Y CIERVANA-ABAN.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • 2020/1/1etik aurrera ez du inolako hobaririk.
AJANGIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ALONSOTEGI Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
AMOREBIETA-ETXANO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • EMAS hobaria ezarririk duen udalerria (% 5).
AMOROTO
ARAKALDO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ARANTZAZU Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
AREATZA
ARRANKUDIAGA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ARRATZU
ARRIETA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ARRIGORRIAGA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearen ondorioz, hobari bat ezarrita duen udalerria (% 10etik % 50era, behargin kopuruaren batez besteko gehikuntzaren arabera).
ARTEA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Kooperatiben aldeko hobaria ezarririk duen udalerria, .... (% 95).
ARTZENTALES
ATXONDO
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek hobari hauek ditu ezarrita: jarduera hasteagatik (% 15), enplegua sortzeagatik (% 10 eta 25 artean, langile-kopuruaren batez besteko hazkundearen arabera), eta energia-neurriak hartzeagatik (% 10); horiek aldi berean aplikatzekoak dira.
AULESTI
BAKIO
BALMASEDA
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Energiaren arloko neurriak hartzearen ondoriozko hobariak (% 25etik % 50era, produzitutako MW kopuruaren arabera) eta EMAS hobariak (% 30) ezarrita dituen udalerria.
BARRIKA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
BEDIA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
BERANGO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko honen kariz hobaria ezarririk duen udalerria: energiaren arloko neurriak hartzea [energia berriztagarriak / garraio plana / hirigunetik urrutiratzen den industria (% 15/15/15)].
BERMEO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
BERRIATUA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • 2020/1/1etik, ekonomia-jardueren gaineko zergaren araudian ezarritako hobari guztiak dituen udalerria.
BERRIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
BUSTURIA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
DERIO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Kooperatiben aldeko hobariak (% 50), jarduera hastearen karizko hobariak (% 25) eta EMAS hobariak (% 50) ezarririk dituen udalerria.
DIMA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
EA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearena kariz hobaria (% 12,5etik % 50era, behargin kopuruaren gehikuntzaren arabera) ezarririk duen udalerria.
ELANTXOBE Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ELORRIO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ERANDIO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
EREÑO
ERMUA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ERRIGOITI Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ETXEBARRI
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ETXEBARRIA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
FORUA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
FRUIZ
GALDAKAO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GALDAMES Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GAMIZ-FIKA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GARAI Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GATIKA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GAUTEGIZ ARTEAGA
GERNIKA-LUMO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GETXO
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek hobari hau dauka ezarrita: enplegua sortzeagatik (% 10 eta % 50 artean, langile-kopuruaren batez besteko hazkundearen arabera).
GIZABURUAGA
GORDEXOLA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
GORLIZ
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • 2020/1/1etik, hobari hauek dituen udalerria: jarduera hasteagatik (% 50); enplegua sortzeagatik (% 25) eta EMAS ingurumenekoak (% 50).
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: enplegua sortzea (% 30etik % 50era, behargin kopuruaren gehikuntzaren arabera) eta ordainagiria helbideratzea (% 2).
IBARRANGELU Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
IGORRE Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ISPARTER
IURRETA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
IZURTZA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
KARRANTZA HARANA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearen kariz hobaria ezarririk duen udalerria (% 30etik % 50era, behargin kopuruaren gehikuntzaren arabera).
KORTEZUBI Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
LANESTOSA
LARRABETZU
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegu gehiago sortzearen ondoriozko hobaria ezarrita duen udalerria (% 10etik % 50era, behargin kopuruaren gehikuntzaren arabera eta sexuaren, adinaren eta desgaitasunaren arabera).
LAUKIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
LEIOA
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Hobari hauek ezarrita dituen udalerria: jarduera hasteagatik (% 40); enplegua sortzeagatik (% 50). Biak batera, % 50 gehienez.
LEKEITIO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
LEMOA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek kooperatibentzako hobariak (% 50) eta jarduera hastearen ziozko hobariak (% 50) ezarri ditu; hobari horiek aldi berean aplikatu ahal izango dira.
LEMOIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
LEZAMA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
LOIU
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MAÑARIA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MARKINA-XEMEIN Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MARURI-JATABE Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MENDATA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MENDEXA
MEÑAKA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearen ondorioz, hobari bat ezarrita duen udalerria (% 10etik % 50era, behargin kopuruaren batez besteko gehikuntzaren arabera).
MORGA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MUNDAKA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Kooperatiben aldeko hobaria (% 50) ezarririk duen hobaria.
MUNGIA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearen ondorioz, hobari bat ezarrita duen udalerria (% 10etik % 50era, behargin kopuruaren batez besteko gehikuntzaren arabera).
MUNITIBAR-ARB.GERR. Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MURUETA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MUSKIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
MUXIKA
NABARNIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ONDARROA
OROZKO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ORTUELLA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Udalerri honek hobari hauek ditu ezarrita: jarduera hasteagatik (% 25) eta enplegua sortzeagatik (% 10 eta % 50 artean, langile-kopuruaren batez besteko hazkundearen arabera); hobari horiek ez dira bateragarriak izango euren artean.
OTXANDIO
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: kooperatibak (% 10), jarduera hastea (% 50), enplegua sortzea (% 10etik % 50era, beharginen batez besteko gehikuntzaren arabera) eta EMAS (% 50). Hobari horiek aldi berean aplika daitezke.
PLENTZIA
SESTAO
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: jarduera hastea (% 20), enplegua sortzea (% 50), energia berriztagarriak erabiltzea edo horien aprobetxamendurako instalazioak erabiltzea (% 50) eta aurreko ekitaldiko errendimendu negatiboa (% 50). Hobari horiek aldi berean aplika daitezke.
SONDIKA
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Enplegua sortzearen karizko hobaria ezarririk duen udalerria (% 20tik % 50era, behargin kopuruaren gehikuntzaren arabera).
SOPELANA
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: kooperatibak (% 50), jarduera hastea (% 50), enplegua sortzea (% 50) eta energia berriztagarriak ekoiztea edo horien aprobetxamendurako instalazioak erabiltzea (% 50) . Ezarrita dauden hobariak ezin direnez pilatu, horietakoren bat aukeratu behar da.
 • Udalerri honek beste hobari hauek ere ezarririk ditu: ordainagirien ordainketa helbideratzearen karizko hobaria (% 5) edo ordainagiriaren ordainketa borondatezko epealdian geroratzen edo zatikatzen denean berandutza-korrituak ez eskatzearen karizko hobaria, baldin eta ordainketa hori sortzapeneko ekitaldi berean egiten bada.
SOPUERTA Ondoko hauen kariz hobariak ezarririk dituen udalerria: kooperatiben aldeko hobariak (% 50), jarduera hastea (% 50), enplegua sortzea (% 50). Hobari horiek aldi berean aplika daitezke.
SUKARRIETA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
TRUCIOS-TURTZIOS
UBIDE
UGAO-MIRABALLES Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
URDULIZ Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
URDUÑA - ORDUÑA
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Jarduera hastearen kariz hobaria (% 50) ezarririk duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
V. TRAPAGA-TRAPAGARAN Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ZALDIBAR
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Kooperatiben aldeko hobaria (% 50) ezarririk duen udalerria.
ZALLA Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ZAMUDIO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ZARATAMO
ZEANURI
 • Betearazpenezko zerga-bilketa bere gain hartuta duen udalerria.
 • Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
 • Kooperatiben aldeko hobaria (% 95) eta jarduera hastearen karizko hobaria (% 50) ezarririk dituen udalerria. Hobari horiek aldi berean aplika daitezke.
ZEBERIO Haztapen-koefizientearen aplikazioa onetsita duen udalerria.
ZIORTZA-BOLIBAR