Bizkaitarren Sarea webgunea kudeatzea: hiritarren partaidetza eta/edo newsletter, herritarren parte-hartzea sustatzeko eta parte-hartze prozesu pluralagoak eta ugariagoak.lortzeko

Nor da tratamendu honen ardura duen pertsona?

Tratamenduaren Arduraduna

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia

Saila/Kabinete

Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea

Harremanetarako Datuak

Kale Nagusia, 25- 48009 Bilbo

Datuetan sartzeko eskubidea:
Eskubide hau erabil daiteke jakiteko ea tratamenduari dagozkion datu pertsonal guztiak eta informazio osoa tratatzen diren: datu pertsonalak, kategoriak, helburuak, jasotzaileak, datuak gordetzeko epea, datuen jatorria, transferentziak eta komunikazioak.
Datuak zuzentzeko eskubidea:
Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonal zehazgabeak zuzentzeko eta datu osatugabeak osatzeko.
Datuak ezabatzeko eskubidea:
Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonalak kasu hauetan ezabatzeko:
 • Datuen tratamendua legez kontrakoa denean
 • Datuen tratamendua edo bilketa eragin zuen xedea desagertzen denean
 • Adostasuna ezeztatzen denean (soilik datu pertsonalak adostasuna adierazita eman badira)
 • Tratamenduari aurka egiten zaionean.
Datuen aurka egiteko eskubidea:
BFAko tratamendu-arduradunak datu pertsonalen tratamenduaren erabilera oinarritzen badu interes publikoko misio batean edo ahal publikoen egikaritzean, interesdunak edozein unetan balia dezake tratamenduari aurka egiteko eskubidea, bere egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta. Kasu honetan, arduradunen eta interesdunaren interesak ponderatzeko judizio bat egiten da, hau da, alderdi hauek baloratu eta ponderatu behar dira:
 • Arduradunak tratamendua egiteko dituen ezinbesteko arrazoi legitimoak.
 • Interesdunaren interesak, eskubideak eta askatasunak.
Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea:
Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonalen tratamendua mugatzeko, bi modutan: tratamendua etenda edo datuak gordeta.
 1. Kasu hauetan eskatzen da tratamendua eteteko:
  • Datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen denean, zehaztasun hori egiaztatzeko epean zehar.
  • Arrazoi pertsonalak adierazita tratamenduari aurka egiten zaionean, egoera hau egiaztatzen de bitartean: arduradunak datuen tratamendua egiten duela interes publikoko misio batean edo ahal publikoen egikaritzean oinarrituta, eta arduradunaren tratamendu horrek lehentasuna duela interesdunaren interesen aurrean.
 2. Kasu hauetan eskatzen da datuak gordetzeko:
  • Tratamendua legez kontrakoa izanda eskatzen denean haren erabilera mugatzeko, eta ez datuak ezabatzeko.
  • Erreklamazioak aurkeztu edo haien aurrean defentsa egiteko interesdunek datuak behar dituztenean eta, aldi berean, arduradunak dagoeneko datuok behar ez dituenean tratamenduaren helburuetarako.
Erabaki indibidual automatizatuen erabakien helburu ez izateko eskubidea:
Eskubide honek bermatzen du erabakia ezin dela hartu datu pertsonalen tratamendu hutsean oinarrituta (profilak egitean barne), baldin eta tratamenduak ondorio juridikoak badauzka interesdunengan.

Hala ere, eskubide hau ez da aplikatuko baldin eta:

 1. Beharrezkoa bada interesdunaren eta tratamendu-arduradunaren arteko kontratu bat egiteko edo exekutatzeko.
 2. Tratamendua adostasunak legitimatuta badago

BFAn eskubide pertsonalak egikaritzeko prozedura

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA deritzon pertsona Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 15an hartutako erabaki baten bidez sortu, izendatu eta arautu zen. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (BAO, 99 Zk., 2018ko maiatzaren 24koa), eta jakinarazpen ofiziala egin zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Harremana

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-entitateek egiten dituzten tratamenduei buruzko datuen babesaren arloko kontsulta guztietarako, HONA jo dezakezue