COVID-19 birusaren krisialdia: Bizkaiko Gizarte Zerbitzuen Zentruetarako Lan Poltsa

* duten eremu guztiak derrigorrezkoak dira

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamendua

2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduaren (DBEO; datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) 13. artikuluan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat (Datuen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa) hau jakinarazten dizugu:

 • Tratamenduaren arduraduna Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia da (Ugaskobidea 3 bis 48014 Bilbo).
 • Eskatutako datuak beharrezkoak dira pertsona-zerrenda bat egiteko, non kontaktuak jasoko diren COVID 19 koronabirusaren egoera dela-eta Bizkaiko LHko gizarte-zerbitzuetako zentroetan lan egiteko.
 • Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari bidalita, helbide honetara:
  • BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus
  • Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusia (Laguntza, Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa: Diputazio kalea, 7, 48008, Bilbo)
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko eskualde-bulegoak
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro nagusiak
  • 39/2015 Legean adierazitako lekuetan

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa helbide honetan eskura dezakezu, dagokion prozeduran: https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa