PARTE HARTZEKO ERARI BURUZKO INFORMAZIOA

Lurralde Sarean parte har dezakete Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarritako konpromisoak beren gain hartzen dituzten udalerriak. Zehazki, honako hauek dira konpromisook:

  1. Osoko bilkuran berretsi udala Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sareari atxikitzeko eskabidea aurkezteko erabakia.
  2. Ordezkari politiko bat eta haren ordezkoa izendatzea, bai eta ordezkari tekniko bat eta haren ordezkoa ere (eta 3. puntuko memorian jaso), solaskide jardun dezaten, lurralde-sarearen esparruan, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasuna Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiarekin.
  3. Memoria hau bete udaleko berdintasun-politikei buruzkoa eskaera-inprimakia.
  4. Atxikitze-agiria bete eta sinatu, eta lurraldesarea@bizkaia.eus-ra bidali, memoria betetzean eskatzen den dokumentazioarekin batera, halakorik eskatuz gero.