AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailaren ardura Bizkaiko errepideen eta autobideen sarearen plangintza, eraikuntza eta mantenua dira; halaber, Sailaren erantzukizuna dira Foru Aldundiaren zerbitzuetarako erabiltzen diren bestelako azpiegiturak. Horiek ez ezik, lurraldearen antolamendua kudeatzen du eta 7.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerrietako Hiri Antolamenduko Plan Orokorren onespenaren arduraduna da.

Aurrekontua 2020
Bizkaiko Foru Aldundia

198,180,000 €*

1,285,578,000 euroko guztizko aurrekontuaren %15.42*

Langileriaren ordainsariak, herri zorra eta konpromiso instituzionalak alde batera urzitako aurrekontua.

aurrekontuak 2020

albisteak