Bizkaiko Lurralde Historikoan diren toki-erakunde txikietako auzo-alkateak hautatzea

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA

  1. Fases previstas

    1 Aurretiazko kontsulta publikoa

  2. 2 Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Kontuan hartuta lurralde historikoan diren foru organoen eskumen esklusiboa dela udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeen hauteskunde-prozesuak kudeatzea, erakunde horietako organoen hauteskunde-araubidea ezarri behar da. Organo horiek, kasu honetan, Bizkaiko lurralde mugapeei buruzko abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauaren V. izenburuan daude zehaztuta. Hori guztia, bere berezitasunetik eratorritako alderdiak arautuko dituen esparru juridiko propioa ezartze aldera

    2020/08/24 (e)tik 2020/11/24 (e)ra

  • AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA ETA ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA