2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua aldaraztea (PFEZ)

OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

  1. Fases previstas

    1 Aurretiazko kontsulta publikoa

  2. 2 Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga kudeatzeko eredu berria garatzea

    2020/07/30 (e)tik 2020/10/30 (e)ra

  • AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA ETA ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA