2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Sozietateen gaineko Zergari buruzko Araudia aldaraztea (BATUZ)

OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

  1. Aurreikusitako faseak

    Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Batuz programaren ezarpena garatzea

    2020/07/30 (e)tik 2020/10/30 (e)ra

  • ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA