2014ko apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia aldaraztea (PFEZ eredu berria)

OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

  1. Aurreikusitako faseak

    Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga kudeatzeko eredu berria garatzea

    2020/07/30 (e)tik 2020/10/30 (e)ra

  • ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA