Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko araudia aldaraztea

OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

  1. Aurreikusitako faseak

    Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Zerga-bilketaren araudi berriaren onespen eta garapenaren ondoriozko aldarazpen teknikoak

    2020/07/30 (e)tik 2020/10/30 (e)ra

  • ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA