Fauna basatiaren aleetarako zenbatesten diren balioak ezartzea

IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

  1. Fases previstas

    1 Aurretiazko kontsulta publikoa

  2. 2 Entzunaldia eta informazio publikoa

  • Fauna basatiaren animaliei balio zenbatetsi jakin bat ematea, birjarpen-balioa kalkulatzeko erreferentzia gisa, ehiza eta arrantzako zehapen-prozeduretan

    2020/07/31 (e)tik 2020/10/30 (e)ra

  • AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA ETA ENTZUNALDI ETA INFORMAZIO PUBLIKOA