Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretu. Honen bidez, aldatu egiten da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia.

OGASUNA ETA FINANTZETAKO SAILA

 1. Oraingo Fasea

  Entzunaldia eta informazio publikoa

Entzunaldia eta informazio publikoa

 • Emaitzak

  Emaitzen memoria (PDF 87221K)

 • Itxita

  Mediante este Decreto Foral se derogan determinados tratamientos fiscales regulados en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

  Dekretuaren zirriborroa (PDF 96369K)

  Parte hartzeko epea itxita.

 • Entzunaldia eta informazio publikoa